Friendly Workplace 2020
Aktualności Friendly Workplace Friendly Workplace

Veolia – w energii i różnorodności siła. Veolia wyróżniona w programie „Friendly Workplace”

Veolia Friendly WorkplaceGRUPA VEOLIA jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Obecna w Polsce od 20 lat, Veolia jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania przyjazne dla środowiska.

W Polsce firma zatrudnia ok. 4600 pracowników. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień („HR Najwyższej Jakości” 2015, 2016, 2017; „Solidny Pracodawca 2018; wyróżnienie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2018, 2019).

 

 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

VEOLIA – W ENERGII i RÓŻNORODNOŚCI SIŁA

„VEOLIA to przykład organizacji, która stawia na wysokie standardy w obszarze relacji z pracownikami. W grupie funkcjonują spółki o różnych profilach działalności,  zatrudniające pracowników reprezentujących różne pokolenia oraz poziomy doświadczenia. Stworzyć z tego spójne, przyjazne i dobrze zorganizowane środowisko pracy to duża sztuka. W VEOLII to się udaje. Firma docenia różnorodność swoich ludzi, promuje rozwój i wzajemną wymianę wiedzy. Podoba nam się prorozwojowe podejście firmy do pracowników. Szczególnie chcielibyśmy docenić management za otwartość na promowanie kobiet (35% najwyższej kadry menedżerskiej stanowią kobiety – patrząc na branżę jest to świetny wynik!). VEOLIA to również – jak podkreślają jej pracownicy bezpieczne i przyjazne dla zdrowia miejsce pracy. Firma stawia na bezpieczeństwo pracy, oferuje bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych i benefitów, w odpowiedzialny sposób podchodzi do kwestii work-life balance. W naszej ocenie nie możemy pominąć dużego zaangażowania firmy w projekty edukacyjne i społeczne. VEOLIA inicjuje bardzo wiele tego typu działań. Nam szczególnie przypadły do gustu „Zielone podwórka Veolii”.   

Veolia friendly workplace   

 

Wybrane fragmenty z ankiety Pracodawcy

I. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Naszą kulturę organizacyjną opieramy na wartościach: SOLIDARNOŚCI, SZACUNKU, INNOWACYJNOŚCI, ORIENTACJI NA KLIENTA i ODPOWIEDZIALNOŚCI. Jako organizacja z wieloletnią historią, rozproszona w kraju, złożona ze spółek o różnym profilu działalności – szanujemy tradycję i patrzymy w przyszłość.

Traktujemy wszystkich naszych pracowników jako najcenniejszy kapitał. Z dumą podkreślamy, że to ich zaangażowanie, wkład i codzienny wysiłek jest gwarantem naszych sukcesów. Zapewniamy stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i z potencjałem rozwoju – 90% umów o pracę w grupie Veolia to umowy na czas nieokreślony.

Sami Pracownicy, w badaniach zaangażowania najbardziej doceniają atmosferę i warunki pracy oraz poczucie bezpieczeństwa jakie im gwarantujemy. Jesteśmy różni i to nas wyróżnia – od specyfiki działalności spółek (produkcja, dystrybucja, CUW, inne..), poprzez wiek, płeć. Zatrudniamy kilka pokoleń i łączymy ich energie, ucząc się i inspirując nawzajem. Mimo, że kobiety stanowią 18% zatrudnionych, to możemy pochwalić się bardzo wysokim wskaźnikiem 35% kobiet w najwyższej kadrze menedżerskiej, co wyróżnia nas na tle całego kraju.

II. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Nasi pracownicy mają możliwość stale podnosić swoje kompetencję poprzez: instruktaż na stanowisku pracy, przekazywania doświadczenia, konsultacje z przełożonymi, coaching, mentoring, zastępstwa na stanowiskach pracy, udział w pracach projektowych, seminaria, konferencje, wykłady, e-learning, instruktaże komputerowe, studia, studia podyplomowe, szkolenia uzgadniane w ramach RPP oraz programy rozwojowe.

Na każdego pracownika przypada 40 godzin szkoleń rocznie. Opracowujemy programy rozwojowe skierowane do różnych odbiorców. W ramach działań onboardingowych, dla nowych pracowników – seminarium dive.pl, dla średniej kadry menedżerskiej – SPARK a dla potencjałów z najwyższej kadry – POWER Lead. Kariera w Veolii może rozpocząć się w Warszawie, ale mapa ścieżek karier obejmuje niemalże całą Polskę.

Dla naszych pracowników mamy katalog szkoleń. Zawiera on ok. 200 szkoleń tematycznych, które planowane są podczas Rocznego Podsumowania Pracy. Dodatkowo korzystają oni ze szkoleń, konferencji, seminariów dostępnych na rynku a nie ujętych w wewnętrznym katalogu.

III. WORK LIFE BALANCE W VEOLIA

Grupa składa się z wielu spółek zależnych, rozproszonych w ponad 40 miastach kraju. Tym niemniej dokłada wszelkich starań, żeby tam, gdzie to jest możliwe, ze względów organizacyjnych (praca zmianowa) wprowadzać elastyczny czas pracy, możliwość korzystania w pracy w systemie home office oraz minimalizowanie pracy w nadgodzinach. W samej Warszawie, gdzie tak ważny dla pracowników jest czas spędzany w drodze do pracy, siedziby spółek znajdują się w doskonałej lokalizacji z dobrymi połączeniami transportu miejskiego.

IV. ZDROWE MIEJSCE PRACY

Obok głównych wartości firmy na pierwszym miejscu stawiane jest bezpieczeństwo. Zdrowie naszych pracowników jest dla nas bardzo ważne. Pracownicy objęci są prywatną opieka medyczną. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Organizujemy szereg inicjatyw promujących bezpieczeństwo w pracy ale i w życiu prywatnym. Podczas organizowanych eventów takich jak Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa, Targi ABS (Aktywny- Bezpieczny-Skuteczny) i wiele innych programów lokalnych.

V. BENEFITY W VEOLIA

 • Prywatna opieka medyczna z atrakcyjnym pakietem, w tym stomatologiem (dla pracowników i członków rodzin, partnerów, seniorów),
 • Konsultacje dermatologiczne w miejscu pracy, szczepienia przeciw grypie,
 • Kursy z udzielania pierwszej pomocy,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pożyczki, ”wczasy pod gruszą”, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, wyprawki szkolne, paczki świąteczne, pożyczki gotówkowe na preferencyjnych warunkach),
 • Polisa NNW, preferowane warunki ubezpieczeń w PZU, PPE (w 3 spółkach)
 • Dofinansowanie do Kart Benefit System,
 • Liczne konkursy z nagrodami dla Pracowników,
 • Owoce w spółkach,
 • Możliwość zakupu akcji Veolii na preferencyjnych warunkach (Program Sequoia)
 • Udział w akcjach „Dwie godziny dla rodziny”

 

INICJATYWY FIRMY I JEJ ZESPOŁU

Zarządzanie wiekiem, wspieranie edukacji zawodowców.

Grupa obejmuje patronatem kilka klas o profilu energetycznym, systematycznie podpisuje umowy ze szkołami średnimi na terenie Polski. W ciągu 2 ostatnich lat aktywnie brała udział w projekcje ZAWODOWCY, promując zawody techniczne, w tym poprzez udział w debatach w Łodzi i w Poznaniu.

Działania na rzecz wspierania różnorodności.

Veolia jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Od 2015 roku w firmie działa stowarzyszenie LIDERKI VEOLII, którego misją jest budowanie i wzmacnianie roli kobiet w branży postrzeganej jako typowo męską.

WOLONTARIAT I DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

Działania w ramach szeroko rozumianego CSR realizujemy poprzez powołaną przez spółki Grupy Veolia do realizacji działań społecznych, ekologicznych i charytatywnych Fundację Veolia Polska.

 • Pogramy edukacji ekologicznej prowadzone przez Fundację: Młodzi Obserwatorzy Przyrody, Ciepło dla Pragi oraz inwestuje w ochronę bioróżnorodności (nasadzenia, budki lęgowe, pasieki).
 • Veolia wspiera zrównoważony rozwój miast i przemysłu poprzez długofalowe inwestycje w rozwój technologii ograniczających emisje przemysłowe i rozwiązania ekologiczne pozwalające na zmniejszanie zużycia surowców i energii oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (czyli w procesie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej).
 • Przy wsparciu Fundacji Veolia Polska i jej organizacji partnerskich, przyczynia się także do polepszenia jakości edukacji ekologicznej młodzieży i wzmacniania zaangażowania mieszkańców w ochronę bioróżnorodności. Prowadzi programy edukacji ekologicznej: Młodzi Obserwatorzy Przyrody, Ciepło dla Pragi oraz inwestuje w ochronę bioróżnorodności (nasadzenia, budki lęgowe, pasieki).
 • Od 2002 r. przeznaczyła 1,1 mld zł na inwestycje zmniejszające wpływ Grupy i jej konsumentów na środowisko, a od 2017 roku, niemal 2 mln zł na działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i rozwiązania dla miast wspierające bioróżnorodność.

Rozwijamy wolontariat pracowniczy

Z 26 zaangażowanych wolontariuszy w 2016 roku, 104 w 2017, obecnie mamy 150 zaangażowanych osób. W Grupie w 2018 roku została powołana Akademia Liderów Wolontariatu.

W ramach wolontariatu pracowniczego, Fundacja Veolia Polska, organizuje akcje społeczne z zakresu ochrony środowiska i bioróżnorodności pod nazwą „Zielone Podwórka Veolii”, w ramach których wolontariusze ze spółek tworzą nowe zielone miejsca w miastach na terenach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, w tym instytucji oświaty. Na terenie ciepłowni Grupy, wolontariusze tworzą pasieki, którym towarzyszą warsztaty edukacyjne. Dodatkowo, pracownicy mogą ubiegać się na granty na realizację swoich pomysłów. W ramach tych projektów powstały m.in. poidełka wody pitnej połączone z lekcjami edukacyjnymi w szkołach podstawowych w Tarnowskich Górach, a także program opieki nad zwierzętami na terenie elektrociepłowni w Poznaniu.

Zapraszamy na stronę www.veolia.pl

newsletter employer branding Otrzymuj employer brandingowe aktualności. Zapisz się:↓↓↓

Zapisując się na newsletter, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera MarkaPracodawcy.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Brand Position wydawcę portalu MarkaPracodawcy.pl - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia i usunięcia.

Redakcja MP

Redakcja MP

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do III edycji Friendly Workplace 2020.

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

Dołącz do programu. Poznaj szczegóły.

Aby otrzymać prospekt ze szczegółami prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@markapracodawcy.pl

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Planujesz zwolnienia grupowe?  Bądź odpowiedzialnym pracodawcą i zapewniaj pracownikom profesjonalny outplacement. Profesjonalnie z gwarancją zwolnienia grupowe oraz outpalcement. Zobacz co w tych trudnych chwilach proponuje BIGRAM