Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 
 
 

biuro-karier

Biuro Karier UMCS to centrum informacji, doradztwa, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i praktyk. 

Od piętnastu lat zajmujemy się rozwojem zawodowym studentów / studentek i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie pomagając w wyborze kierunków kształcenia i podejmowania pierwszych decyzji zawodowych, kształtując umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy oraz wspomagając praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w sytuacjach zawodowych.

Filary działalności Biura Karier UMCS to:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe
 • coaching indywidualny i zespołowy
 • udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży, wolontariatu
 • organizacja praktyk poza tokiem studiów
 • organizacja spotkań z pracodawcami, prezentacji firm na Uczelni
 • realizacja projektów rekrutacyjnych
 • prowadzenie spotkań dla młodzieży licealnej z zakresu doradztwa zawodowego
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów oraz badanie opinii pracodawców
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw i informacji z zakresu rynku pracy
 • współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy

Co nas wyróżnia:

 • Prowadzimy edukację antydyskryminacyjną
 • Promujemy rozwoj zawodowy w organizacjach pozarządowych
 • Prowadzimy coachingi w oparciu o metodę MBTI ®
 • Promujemy Talenty UMCS

Biuro Karier UMCS
poniedziałek – piątek
godzina 9.00 – 15.00

ul. Sowińskiego 12/5, 20-040 Lublin
tel.: 81 537 50 70, 81 537 50 69
e-mail:
kariera@umcs.lublin.pl
www.kariera.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/BiuroKarierUMCS