Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

 
 
 

„Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”

Już 18 i 19 czerwca 2015 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi „Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi   w warunkach zmieniającego się rynku pracy”.

Organizatorem jest Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience.

Celem konferencji

Wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat  zmieniających się uwarunkowań procesów zarządzania zasobami ludzkimi  wynikających z przemian  następujących na rynku pracy. Zmiany  zachodzące  w obszarze gospodarki, kultury i demografii wymuszają  nowe  działania w zakresie zarządzania  zasobami ludzkimi oraz przemiany w zakresie dotychczas realizowanych subfunkcji składających się na funkcję personalną organizacji.

Dla  kogo? Kto powinien wziać udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowo – dydaktycznych        oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Podstawowe obszary tematyczne VI Konferencji:

 • Przemiany roli i architektury działów HR,
 • Organizacyjne i prawne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • Przemiany rynku pracy,
 • Kierunki zmian w zakresie dynamiki i wzorców karier zawodowych,
 • Kierunki zmian systemów motywacyjnych,
 • Kształcenie jako instrument przeciwdziałania zjawisku braku dopasowania popytu i podaży na rynku pracy,
 • Controlling personalny i mierniki efektywności funkcji HR w organizacji,
 • Patologie w zarządzaniu organizacjami,
 • Wyzwania w procesach kierowania.

Program:

W programie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi –
„Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”, przewiduje się:

 • wygłoszenie wybranych referatów,
 • wykłady,
 • warsztaty prowadzone przez znane firmy szkoleniowe,
 • panel dyskusyjny z udziałem praktyków.

Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: www.konferencjazzl.pl

Grafikę do artykułu na portal Markapracodawcy.pl przygotował Brand Position