Statystyczny student 2015 – oczekiwania młodych

 
 
 

Statystyczny student planuje pracować u pierwszego pracodawcy krócej niż 2 lata i oczekuje płacy powyżej 2500 zł brutto a nie rzadko nawet w okolicach 4000 zł.

Motywacje i oczekiwania Młodych 2015

Ważna jest dla niego pozycja i prestiż pracodawcy oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Jest gotów okazjonalnie pracować w weekendy i w nadgodzinach. W zamian oczekuje możliwości rozwoju definiowanej, jako dofinansowanie międzynarodowych certyfikatów czy studiów podyplomowych. Typowy przedstawiciel młodego pokolenia chce też mieć gwarancję zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz oczekuje elastycznych warunków pracy. Za swoje największe atuty uznaje proaktywność, umiejętności interpersonalne oraz wykształcenie zdobyte na renomowanej uczelni.

 

90% ankietowanych w badaniu Motywacje Młodych 2015 zrealizowanym przez BIGRAM postrzega pracę jako możliwość rozwoju, spełniania pasji. Wybierając pracodawców, studenci szukają firm, które pozwolą im rozwijać zainteresowania, wybierają pracodawców, którzy prezentują podobne do nich wartości, (widać wzrost świadomości młodych na temat odpowiedzialności i etyki w biznesie). Pozytywnym zaskoczeniem jest również wysoka liczba wskazań na pożądaną pracę, która „będzie wpływała pozytywnie na środowisko lub będzie korzystna społecznie” (aż co piąty student szuka takiej możliwości u pracodawcy).

Młodzi wkraczający na rynek pracy chcą być częścią czegoś ważnego, chcą zmieniać świat. Jeśli nie przy okazji pracy w firmach, to na własny rachunek, poprzez swoje pomysły i inicjatywy, stąd dynamiczny rozwój zainteresowania start-up’ami (18% chce mieć własny start-up).
Igreki to pokolenie kreatywne, dynamiczne, które chce szybkich działań ale też oczekuje szybkich efektów. Za projektem na igreki musi czekać szybka informacja zwrotna, komentarz (to zasługa czatów i fejsbuków), ocena i nagroda. To nie jest pokolenie, które będzie czekało na „awans-za-dwa-lata”.
Igreki mają wysokie oczekiwania i nie chcą z nich rezygnować, na pierwszym miejscu stawiają równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Studenci nie chcą powielać schematu wcześniejszego pokolenia i pracy w nadgodzinach.

Jak temu sprostać?

Dobierając narzędzia rozwojowe igreków wybieramy metody angażujące, typu konkursy, symulacje czy gry. Igreki lubią rywalizować, dlatego sprawdzi się grywalizacja procesów zarówno na etapie rekrutacji jak i późniejszego rozwoju. Igreki oczekują elastyczności, przejścia na pracę zdalną, projektową. Chcą wyzwań, są gotowi szkolić się i nieustannie chcą się rozwijać. Szykują się do pełnienia ról eksperckich, zakładają, że po krótkich stażach u pierwszych pracodawców będą nabywać doświadczeń w różnych środowiskach nawiązując coraz to nowe relacje i budując swoje doświadczenie. Nie jest dla nich barierą odległość geograficzna, różnica wiekowa, czy kulturowa. Oczekują relacji partnerskich, są gotowi do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku.
Na co dzień, przy podejmowaniu decyzji, będą wymagali wsparcia mentora, osoby bardziej doświadczonej, której w zamian mogą zaoferować swoje umiejętności i wiedzę z obszaru nowoczesnych technologii, jak również swój entuzjazm i energię (mentoring odwrócony).

Bo pokolenie Y to wielka wartość
i ogromny potencjał,
którym warto dobrze zarządzić.

Zapraszamy do zapoznania się z całym badaniem http://motywacjemlodych.pl/raport/mm2015.pdf
 motywacje młodych
Paulina Mazur
Dział Rozwoju Talentów i Wizerunku Pracodawcy  BIGRAM SA
 ———————————————————————————————————————————————-

Subskrybuj MarkaPracodawcy.pl
Polub do nas na https://www.facebook.com/markapracodawcy