„Start na rynku pracy” – ogólnopolski projekt badawczy

 
 
 

„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, skierowany do środowiska akademickiego na tak dużą skalę,

„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, skierowany do środowiska akademickiego na tak dużą skalę, którego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy, jak również licznych problemów występujących po stronie przyszłych pracodawców.

Projekt rozpoczyna się przeprowadzeniem badań społecznych wśród studentów i absolwentów, szkół wyższych, a także pracodawców, przedstawicieli uczelni i instytucji publicznych, partnerów społecznych odpowiedzialnych za wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy. Przewidywana łączna liczba ankietowanych wyniesie około 2 000 osób. Realizatorami są Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

W kolejnym etapie zostanie powołane grono eksperckie, które dokona analizy i diagnozy wyników. Zaproponowane rozwiązania zostaną poddane analizie prawnej, dzięki której możliwe będzie określenie koniecznych zmian w ustawach, rozporządzeniach i regulaminach.

Projekt zakończy się konferencją w marcu 2016 roku, na której studenci wygłoszą swoje postulaty przedstawicielom MNiSW, MPiPS, szkolnictwa wyższego oraz środowisk biznesu.

W ostatnich latach, temat podjęcia pierwszej pracy przez młodych ludzi po zakończeniu lub w trakcie studiów, stał się jednym z najważniejszych tematów publicznej dyskusji. W rozmowach, o tym problemie, powinny brać udział wszystkie podmioty odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe, przede wszystkim: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele biznesu oraz organizacje pozarządowe. W przeciwnym razie kwestia bezrobocia wśród młodzieży stanie się krytycznym problemem, mającym swoje skutki we wszystkich dziedzinach polskiej gospodarki – mówi Mariusz Chłopik, prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.

Projekt „Start na rynku pracy” skierowany jest zarówno do studentów, pracodawców oraz uczelni. Upowszechnienie wyników, poprzez rozesłanie raportu z badań oraz liczne publikacje artykułów i audycji w mediach, wpłynie na rozpoczęcie dialogu i współpracy między tymi instytucjami.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który od lat wspiera reformy edukacji oraz rozwój polityki młodzieżowej.

 

start-na-rynku-pracy-2015-badanie

http://startnarynkupracy.pl/

Kontakt dla mediów:

Karol Leszczyński
Kierownik Projektu
email: k.leszczynski@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl
tel: +48 606 187 275

Anna Niesłuchowska
tel: +48 666 122 121

Karolina Rutniewska
email: start@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl
tel: +48 22 610 95 84

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Ul. Solec 81b lok. 73a
00-382 Warszawa