Słuchać, następnie motywować

 
 
 

O motywacjach młodych i menedżerów w życiu zawodowym rozmawiali paneliści podczas debaty 10 marca 2016 r. na Sali Notowań GPW.

Pracodawcy podkreślali jak ważne jest zarządzanie różnorodnością i jego wpływ na utrzymanie w organizacji i przyciągnięcie do niej najlepszych pracowników.

Uczestnikami debaty, która poprzedziła ogłoszenie wyników 16. edycji konkursu Global Management Challenge byli: Anna Trusiak (Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr, KGHM), Michał Marcinkowski (Dyrektor Zarządzający ds. Kapitału Ludzkiego, GK PGE), Karina Trafna (Dyrektor Sprzedaży, Legg Mason), Artur Miernik (Dyrektor Pionu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Grupa Pelion), Agnieszka Krawczyk (Dyrektor Personalny, Robert Bosch), Piotr Wielgomas (Prezes, BIGRAM), Krzysztof Gugała (Ekspert i Prezes Zarządu, Idea!Human Capital) oraz przedstawiciel studentów, ambasador GMC na Politechnice Poznańskiej – Robert Forster. Debatę moderował Marcin Piasecki, redaktor Rzeczpospolitej.

Debatujący zgodzili się, że zarządzanie różnorodnością jest nie tylko kluczowe dla rozwoju organizacji, ale ma również związek z dbałością firm o utrzymanie i przyciągnięcie najlepszych pracowników na rynku. Takie podejście składa się na działania employer brandingowe firmy.  Według Artura Miernika najskuteczniejsze firmy na rynku zatrudniają zarówno osoby młode, jak i bardzo doświadczonych pracowników, tworząc efektywne zespoły łączące kreatywność z doświadczeniem. Michał Marcinkowski podkreślał, że dopływ tzw. świeżej krwi do organizacji jest niezbędny dla jej dalszego rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewniał, iż w Grupie Kapitałowej PGE szczególnym zainteresowaniem są objęci kandydaci np. o wykształceniu inżynieryjnym i ekonomicznym. Jednak, aby utrzymać najlepszych, osoby decyzyjne, w tym zarządzające działami HR, muszą zadbać, aby pracownicy czuli się nie tylko odpowiednio wynagradzani za swoją pracę, ale również spełnieni. Jak to zrobić?

employer branding wsrod młodych

W przypadku młodych talentów, wyzwaniem dla wielu firm są właśnie niejednokrotnie wysokie oczekiwania i bardzo sprecyzowane potrzeby młodych. Agnieszka Krawczyk podkreślała konieczność umiejętnego słuchania młodych, stwarzania środowiska pracy, w którym czują się docenieni, w którym mają poczucie zmiany i wpływu, a ich pomysły nie są bagatelizowane. Do potencjału młodego trzeba nieraz dopasować zadania, które będą odpowiadały na ich potrzeby rozwojowe i jednocześnie korelowały z ich umiejętnościami.

Według Anny Trusiak, menedżerowie zarządzający młodszymi zespołami, muszą wykazać się wysokimi umiejętnościami w komunikacji, tak aby skutecznie wydobyć z młodych pomysły, energię i zmotywować ich do działania. Ogromną  wartością dodaną, jaką wnoszą najmłodsi pracownicy do organizacji, są właśnie pomysły, pasja, kreatywność, chęć do współpracy. Robert Forster, reprezentant młodego pokolenia, podkreślił jak ważne dla utrzymania młodego człowieka w firmie może być zróżnicowanie zadań, które realizuje.

Piotr Wielgomas mówił o niecierpliwości młodych na ścieżkach kariery i apetytach na kolejne zadania, stanowiska, chęci szybkiego awansu. Jego zdaniem czasami młodym brakuje cierpliwości i dojrzałości biznesowej, a tą trzeba zdobywać poprzez doświadczenia. Krzysztofa Gugała, przytaczając wyniki badania Motywacje Młodych 2015, wspomniał, że studenci deklarują chęć pracy u pierwszego pracodawcy od roku do dwóch lat. Dla pracodawców młody pracownik to inwestycja i aby zdążyła się zwrócić potrzebny jest dłuższy okres, stąd konieczność odpowiadania na potrzeby młodych i stwarzania warunków, w których będą chcieli zostać dłużej. Igreki, jak również Zetki są przede wszystkim zmotywowane możliwościami rozwoju, dlatego firma musi dużą wagę przywiązywać do różnorodności zadań, celów dając młodym też dużą samodzielność i okazując zaufanie. Zdaniem Krzysztofa Gugały konieczne jest zaproponowanie najmłodszym odpowiedniego programu motywacyjnego, zarówno finansowego, jak i benefitów pozapłacowych.

Pracodawcy, którzy są świadomi różnic między pracownikami w swoich organizacjach i próbują sprostać ich oczekiwaniom, zapewniają swoim firmom zrównoważony i długofalowy rozwój. A dobra nowina o ich propracowniczym nastawieniu, na pewno korzystnie wpłynie na wizerunek pożądanego pracodawcy.

Portal MarkaPracodawcy.pl patronował Konkursowi GMC Poland