Program wymiany dobrych praktyk Polska – Ukraina

 
 
 

Są zgodni, że praca w PKO Banku Polskim, to doskonała okazja do obserwacji nieco innych metod i sposobu pracy, a tym samym do nauki.

Pochodzą z innych departamentów, zajmują różne stanowiska, mają odmienne zainteresowania. Łączy ich praca w ukraińskim Kredobanku i chęć rozwoju zawodowego. Dlatego zdecydowali się na udział w rekrutacji do programu wymiany dobrych praktyk realizowanym przez PKO Bank Polski. Wyłoniona ósemka przyjechała do Polski i od września zdobywa wiedzę i doświadczenie w jednostkach naszego Banku.

Program, którego celem jest transfer najlepszych praktyk z PKO Banku Polskiego do Kredobanku (należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) realizowany jest od trzech lat. – Polega na organizacji w Polsce kilkumiesięcznych staży, podczas których pracownicy ukraińskiego Banku podnoszą kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w projektach, szkoleniach, wydarzeniach branżowych i nawiązują relacje biznesowe – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa dyrektor ds. wsparcia procesów ZZL w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Damian Ragan, wiceprezes Kredobanku podkreśla, że uczestnicy programu wyposażeni w nowe doświadczenia, po powrocie do ukraińskiego Banku często awansują lub zostają liderami ważnych projektów. Poza realizacją zadań biznesowych są swego rodzaju ambasadorami Ukrainy i Kredobanku wśród pracowników PKO Banku Polskiego.

Punktem wyjścia do uruchomienia tegorocznej edycji projektu była identyfikacja przez Zarząd Kredobanku obszarów, które wymagają wzmocnienia kompetencji, wdrożenia nowych rozwiązań, czy usprawnień. Chętni do udziału w programie musieli wykazać się doświadczeniem zawodowym i stażem pracy w Kredobanku. Jednym z warunków była dobra znajomość języka polskiego.

W procesie rekrutacji wewnętrznej wyłoniono 8 uczestników programu – menedżerów, ekspertów i specjalistów. Zadaniem DPE było umieszczenie ich w jednostkach biznesowych (w których będą mogli realizować cele założone przez Kredobank) oraz organizacja całego procesu zatrudnienia i pobytu w Polsce. Natomiast poszczególne jednostki opracowały dla nich konkretne zadania do realizacji w ujęte w plany praktyk.

Uczestnicy programu przyjechali do Polski na początku września br., a ich praktyki potrwają od 3 do 4 miesięcy.

Zdobywanie doświadczeń

– O możliwości odbycia stażu w PKO Banku Polskim dowiedziałam się kilka lat temu. Wspólnie z moim przełożonym ustaliliśmy cel stażu, potem złożyłam CV i rozpoczęłam intensywną naukę języka polskiego. Moje marzenie w tym roku się spełniło –  opowiada Nataliia Vovk, z Departamentu Sieci i Optymalizacji Procesów (w Kredo kierownik Biura Optymalizacji Procesów Departamentu Metodologii i Zarządzania Procesami).

Na pytanie, dlaczego zgłosili się do programu odpowiadają najczęściej, że czuli potrzebę zdobycia nowej wiedzy i skorzystania z doświadczeń jednego z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Anna Mudrytska z Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro Rozwiązań Systemowych (w Kredo kierownik działu zajmującego się wczesnym ściąganiem wierzytelności) tłumaczy, że w jej Banku szybko rośnie sprzedaż kredytów, stąd ważne jest zarządzanie trudnymi wierzytelnościami. Pobyt w Polsce pomoże jej poznać nowe strategie postępowania i modele dochodzenia wierzytelności.

Z kolei dla Yuriya Tabina, z Departamentu Ryzyka Rynkowego celem jest doskonalenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym, m.in. porównanie metod stosowanych w Kredobanku do wykorzystywanych w PKO Bankiem Polskim.  Liczy także na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania zespołem ludzkim.

– Cenię sobie możliwość osobistej rozmowy na temat wspólnie realizowanych projektów, to pomaga w efektywnej komunikacji  – mówi  Sergii Sheika z Departamentu Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej. Dodaje, że udział w programie to także okazja do podróżowania i poznania Polski.

Yuliia Sydorovych  z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej słyszała wiele pochlebnych opinii od osób wcześniej uczestniczących w programie, które zdobyły dzięki niemu cenne doświadczenia pomocne w pracy na Ukrainie.  Dlatego postanowiła przyjrzeć się z bliska kilku projektom z obszaru marketingu i komunikacji, które Kredobank planuje realizować, a w PKO Banku Polskim już działają.

Cenne kontakty

Ósemka bankowców z Ukrainy ma za sobą już blisko dwa miesiące pracy w PKO Banku Polskim.

Realizują zadania – często odpowiedzialne – uczą się, obserwują i dzielą własnymi doświadczeniami.

 – Staż daje mi możliwość poznania aplikacji, które funkcjonują w PKO BP oraz automatyzacji procesów w zakresie monitoringu kredytowego – mówi Mariana Kudyk z Biura Operacji w Warszawie, która w Kredobanku zajmuje się obsługą procesu związanego z monitoringiem zobowiązań kredytowych. A Roman Saldan – także  z Biura Operacji w Warszawie – wśród nowych doświadczeń wymienia m.in. parametryzację  oraz uruchamianie kredytów korporacyjnych i MSP.  Anna Gapa z Departamentu Powiernictwa realizuje swój cel, jakim jest poznanie zasad organizacji pracy w PKO Banku Polskim w obszarze powiernictwa. Podkreśla, że bardzo cenne są dla niej także kontakty z przedstawicielami innych jednostek Banku zajmujących się obrotem papierami wartościowymi m.in. Domem Maklerskim i Departamentem Skarbu.

Oceniają, że w obu bankach praca w wielu obszarach jest podobna. Zauważają różnice w organizacja i planowaniu pracy oraz podziale obowiązków. Wiele z nich wynika ze skali działalności, liczby zatrudnionych i wykonywanych operacji. Są zgodni, że praca w PKO Banku Polskim, to doskonała okazja do obserwacji nieco innych metod i sposobu pracy, a tym samym do nauki. Zwłaszcza, że podczas praktyki pracują z ludźmi chętnymi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.