„Poznaję Bank – obserwacja” – wspiera rozwój zawodowy pracowników

 
 
 

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, a nowo zatrudnieni pracownicy wymienionych jednostek uczestniczą w nim obowiązkowo.

Employer branding w PKO BP.
Jak zrozumieć potrzeby klienta wewnętrznego?

Odpowiedź jest prosta, trzeba poznać jego pracę „od podszewki”. Tym tropem poszli twórcy projektu realizowanego w PKO Banku Polskim „Poznaję Bank – obserwacja”. Pomaga on w adaptacji nowo zatrudnionych, a jednocześnie wspiera rozwój zawodowy pracowników z dłuższym stażem.

Jego celem jest umożliwienie pracownikom centrali oraz specjalistycznych jednostek organizacyjnych zdobycia wiedzy na temat specyfiki pracy w oddziałach detalicznych Banku. Tę wyjątkową okazję pracownik dostaje, spędzając cały dzień w wybranym oddziale. – To doświadczenie jest szczególnie cenne dla nowo zatrudnionych osób. Ułatwia im wdrożenie się w specyfikę Banku oraz szybsze i dokładniejsze zrozumienie zależności pomiędzy jednostką macierzystą, w której pracują na co dzień, a oddziałem detalicznym – mówi Jolanta Jakóbczyk, dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Program dla każdego

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, a nowo zatrudnieni pracownicy wymienionych jednostek uczestniczą w nim obowiązkowo. Podczas najczęściej jednodniowej wizyty w oddziale mają okazję zapoznać się bliżej z produktami bankowymi, porozmawiać z dyrektorem placówki, doradcami, wziąć udział w porannej odprawie, zaobserwować, z czym wiąże się bezpośrednia obsługa klienta czy realizacja planów sprzedażowych.
Do „Poznaję Bank” mogą się także zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przełożonego pracownicy z dłuższym stażem pracy, w ramach realizacji planu rozwojowego. Dany pracownik, zaopatrzony w dniu wizyty w identyfikator „Poznaję Bank”, może liczyć na wsparcie pracownika oddziału. Do roli opiekunów zostają wyznaczone osoby z dużą wiedzą, doświadczeniem i znajomością specyfiki oddziału.

Pomoc w codziennej pracy

Uczestnicy pozytywnie oceniają program.  Większość dostrzega takie korzyści, jak poznanie organizacji z innej strony, łatwiejsze zrozumienie potrzeb, wymagań i problemów osób pracujących w oddziale, czy zapoznanie się ze specyfiką pracy z klientem. – Dowiedziałam się, w jaki sposób pracują doradcy – z jakich aplikacji korzystają, jakie dokumenty muszą przygotować dla klienta, jakie informacje przekazują klientowi podczas jego wizyty w oddziale. Zobaczyłam, jak wygląda sprzedaż umowy pożyczki z pakietem ubezpieczeniowym – opowiada Mariola Bieniek, która pracuje w Departamencie Zarządzania Bankowością Ubezpieczeniową PKO Banku Polskiego

Grzegorz Szuba z Departamentu Infrastruktury Informatycznej podkreśla, że przy realizacji projektów IT zawsze będzie brał pod uwagę kwestie, z którymi mają do czynienia pracownicy oddziałów.
Uczestnicy chwalą również sposób organizacji. W ankiecie, którą wypełniają po wizycie w oddziale przeważają opinie: „Spotkanie ciekawie zorganizowane.”, „Dyrektor oddziału oraz współpracownicy przygotowali się profesjonalnie do mojej wizyty, przedstawili rzeczowo strukturę i specyfikę oddziału.”, „Pracownicy chętnie odpowiadali na moje pytania, jak również zadawali pytania, jeśli mieli wątpliwości jak właściwie postępować w określonych sytuacjach. Byli otwarci na wzajemną współpracę.”, „Otrzymałam wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.”
W opinii wielu uczestników wizyta w oddziale trwa zbyt krótko. Dlatego osoby, które czują niedosyt – w ramach planu rozwojowego – w przyszłości ponownie mogą zgłosić się do programu.