Portal społecznościowy pracowników Kompanii Piwowarskiej

 
Kompania Piwowarska
 
 
Kompania Piwowarska "Małe Piwo"

„Małe Piwo” W firmach zatrudniających dużą ilość pracowników dobra komunikacja i integracja, w tym integracja wokół wartości ważnych dla firmy – są wyzwaniem.

Portal malepiwo.net jest jednym z pierwszych w Polsce narzędzi komunikacji wewnętrznej pozwalającym w znaczny sposób poszerzyć możliwości komunikacji firmy z pracownikami. Użytkownicy portalu tworzą społeczność złożoną z pracowników z wielu różnych lokalizacji. Portal zapewnia wszystkim zatrudnionym równe prawa i nieograniczony dostęp . Spełnia funkcję informacyjno-integracyjną. Każdy pracownik może codziennie przeczytać najnowsze informacje z życia firmy, na bieżąco wymienić się komentarzami bez ograniczeń wynikających z miejsca czy rodzaju wykonywanej pracy. Pozwala na szybki przepływ informacji nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także między pracownikami a zarządem firmy. Do tej pory żadne z narzędzi komunikacji wewnętrznej nie dawało takiej możliwości. Każdy użytkownik ma swój profil, w którym może publikować zdjęcia, prowadzić blog, komentować wszelkie wydarzenia w portalu, zakładać grupy dyskusyjne, brać udział w rozmaitych konkursach.
Portal to także miejsce komunikowania o ważnych dla firmy zagadnieniach . Jednym z nich jest 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju . W okresie od czerwca do września 2010 firma prowadziła kampanię „10 priorytetów, 1 przyszłość”, której celem było, aby każdy pracownik: znał i rozumiał wszystkie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju; wiedział, w jaki sposób firma je realizuje i jakie co roku stawia sobie cele w każdym z nich; chciał i umiał sobie odpowiedzieć na pytanie, jak sam, indywidualnie, może przyłączyć się do realizacji priorytetów. 

Pozwala na szybki przepływ informacji nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także między pracownikami a zarządem firmy.

Portal malepiwo .net, który ma ponad 1600 użytkowników (ponad 50% pracowników), przyczynia się do przejrzystości i dwustronności komunikacji, dobrej atmosfery, wspiera integrację, umożliwia komentowanie wszystkich newsów, blogów, zdjęć .
Pozwala na natychmiastową informację zwrotną dotyczącą działań firmy, w tym tak że działań w obszarze CSR i Employer Branding

źródło: Kompania Piwowarska

[subscribe2]