Jak odpowiadać na potrzeby pracowników wobec organizacji?

 
 
 

Czy codziennością Twojej organizacji jest niska satysfakcja pracowników, duża rotacja, lawinowo rosnące oczekiwania ludzi, brak zaangażowania, nieumiejętność współpracy?

Szukasz rozwiązania, lecz kolejne benefity i udogodnienia przynoszą różny skutek. Weź udział w Międzynarodowym Tygodniu Facylitacji, a zaczerpniesz pomysły i inspiracje na aktywne działania angażujące pracowników.

Popularne jest dziś stwierdzenie, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz trudniej jest pozyskać i utrzymać specjalistów. Gdy organizacja nie spełnia oczekiwań, spada satysfakcja, zaangażowanie, efektywność. W efekcie, pracownik odchodzi.

Jak zatem odpowiadać na potrzeby pracowników? Odpowiedzi poszukajmy w sposobie pracy. Kultura pracy oparta o współodpowiedzialność, pogłębiony dialog, łączenie perspektywy indywidualnej i zespołowej – włączenie podejścia facylitacyjnego – pozwala zaangażować pracowników, zadbać o potrzeby, umożliwić rozwój i uruchomienie potencjału.

Wszechnica UJ oraz International Association of Facilitators zapraszają do udziału w wydarzeniach Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji, podczas których uczestnicy:

  • pogłębią rozumienie oczekiwań pracowników wobec organizacji;
  • dowiedzą się, jak organizacje odpowiadają na te oczekiwania;
  • zyskają pomysły na podnoszenie satysfakcji z pracy;
  • poznają metody i techniki facylitacyjne, m.in. Metodę Future Search;
  • opracują strategię działań dla prawdziwych case studies;
  • zaczerpną inspiracje na działania uruchamiające partycypację i zaangażowanie.

W programie:

  • Ogólnopolska debata menedżerów, HRowców i facylitatorów: Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników?
  • Praktyczne warsztaty: Badanie satysfakcji i co dalej?
  • Spotkanie edukacyjne: Facylitacja, czyli o tym, jak usprawniać pracę grupy

Termin
15-19 października 2018

Miejsce
Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź

Udział w części wydarzeń jest bezpłatny.

Program: http://www.wszechnica.uj.pl/facweek

Rejestracji można dokonać poprzez formularz: http://formularze.wszechnica.uj.pl/miedzynarodowy-tydzien-facylitacji/

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji, to coroczna, ogólnoświatowa inicjatywa International Association of Facilitators (IAF). Wszechnica UJ organizuje wydarzenia Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji już po raz 4.

Dodatkowe informacje
Magdalena Krakowska-Buszek
506 024 568
magdalena.krakowska@wszechnica.uj.pl