Nie czekamy, pomagamy!

 
 
 

Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, których celem jest wsparcie członków społeczności lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nadchodzące święta to szczególna okazja do działań dobroczynnych.

Pracownicy PKO Banku Polskiego w ramach wolontariatu inicjują i aktywnie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, których celem jest wsparcie członków społeczności lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nadchodzące święta to szczególna okazja do działań dobroczynnych.

Od lat pracownicy Banku angażują się w organizację Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych (ISM). Podczas imprez wspólnie bawią się dzieci pracowników oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych. – Mają one wieloletnią tradycję. Celem przygotowywanej przez Fundację PKO Banku Polskiego akcji jest kultywowanie polskich zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia poprzez zabawę, integracja uczestników oraz budowa postaw prospołecznych i umiejętności współpracy w grupie. Wolontariusze pomagają w rejestracji dzieci, zabawach i na bieżąco reagują na potrzeby uczestników – mówi Magda Kopcińska z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego. W tym roku zaplanowanych zostało 38 Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych w 26 miastach całej Polski. Na najmłodszych czekają m.in. konkursy z nagrodami, zajęcia plastyczne, pomoc Śnieżynce i Elfowi w odnalezieniu Świętego Mikołaja podczas interaktywnego spektaklu oraz mikołajkowe prezenty. W sumie w dotychczasowych Integracyjnych Spotkaniach Mikołajkowych PKO Banku Polskiego bawiło ponad 56 tys. najmłodszych.

Także tradycją jest już, że pracownicy Banku włączają się w akcję Szlachetna Paczka. Poszczególne oddziały, departamenty czy biura wybierają rodzinę, a następnie kompletują paczkę składającą się z produktów, które są niezbędne potrzebne i zgodne z oczekiwaniami członków rodziny.

W tym roku – wraz z Fundacją PKO Banku Polskiego – pracownicy będą wspierać także wychowanków domów dziecka przekazując m.in. środki higieny osobistej. Jednocześnie w organizacji przedsięwzięcia biorą udział pracownicy Banku udzielający się jako wolontariusze.
Lokalnie przedświąteczne zbiórki dla wychowanków domów dziecka i rodzin znajdujących się trudnej sytuacji oraz – niezależnie od ISM – mikołajki organizuje wiele oddziałów PKO Banku Polskiego w poszczególnych regionach. Pracownicy placówek PKO Banku Polskiego (blisko 1200 w całym kraju, wiele z nich także w mniejszych miejscowościach) we wspieranie lokalnych społeczności angażują się nie tylko przed świętami – aktywnie współpracują m.in. ze szkołami, czy samorządami przez cały rok.
Bank, jako firma zaangażowana w życie społeczności lokalnych wspiera nie tylko konkretne inicjatywy, ale także postawy społeczne wśród pracowników. – Jednym ze sposobów jest promowanie idei wolontariatu pracowniczego, czyli uczestnictwa w działaniach na rzecz osób potrzebujących – od jednorazowych akcji charytatywnych po zaangażowanie w długofalowe projekty pomocowe – wyjaśnia Magda Kopcińska.

Źródło PKO BP