Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 …

 
Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów
 
 
Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów

Złota recepta na efektywny employer branding?

4 grudnia 2012 r. w Business Centre Club wręczono nagrody najbardziej pożądanym pracodawcom wyróżnionym w już 3. edycji badania specjalistów i menedżerów Antal International. Zwycięzcy podzielili się swoją receptą na sukces.
Na uroczystość przybyli prezesi i dyrektorzy HR firm uznanych przez specjalistów i menedżerów za najlepszych pracodawców w Polsce. Gości powitali gospodarze uroczystości: Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Katarzyna Herman, wiceprezes Business Centre Club, patrona badania „Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów” oraz Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, które zostało oficjalnym partnerem spotkania.

Katarzyna Herman, wiceprezes Business Centre Club oddając sedno rankingu zacytowała słowa Jacka Welcha – „W byciu preferowanym pracodawcą najlepsze jest to, że przychodzą do ciebie dobrzy ludzie. Najlepsze zespoły przyciągają najlepszych. A jedne zwycięstwa prowadzą do następnych.” Dodała, że pożądany pracodawca rozumie, że to co jest dobre dla pracowników, jest również  dobre dla jego biznesu i dla społeczeństwa.

W byciu preferowanym pracodawcą najlepsze jest to, że przychodzą do ciebie dobrzy ludzie. Najlepsze zespoły przyciągają najlepszych. A jedne zwycięstwa prowadzą do następnych.”

„W każdej sytuacji gospodarczej opinia pracodawcy ma bardzo duże znaczenie. Decyzje podejmowane przez specjalistów i menedżerów niejednokrotnie determinują pozycję organizacji na rynku” – podkreślił Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Najbardziej pożądani pracodawcy w poszczególnych branżach podzieli się z nami swoją receptą na sukces. Jako determinanty sukcesu wymieniają m.in. faktyczny wpływ pracowników na kształt organizacji, dbałość o standardy i wartości firmy oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ważna dla wszystkich wyróżnionych firm okazała się umiejętność angażowania pracowników w sprawy organizacji.

Employer branding – jak to robią najlepsi

„PKO Bank Polski cieszy się wiarygodnością wśród milionów Polaków. 8 mln z nich jest naszymi klientami. Jesteśmy dumni, że bank jest partnerem nie tylko dla klientów, ale że również specjaliści i menedżerowie postrzegają nas jako jednego z najbardziej pożądanych pracodawców i decydując o swojej karierze, w pierwszej kolejności myślą właśnie o PKO Banku Polskim. Zmieniamy się, aby pozostać liderem na rynku, nieustannie doskonaląc procesy, podnosząc nasze umiejętności i wiedzę, wyznaczając standardy rynkowe. Wszystkie procesy i działania w banku, a także model kompetencji pracowników zbudowaliśmy na wartościach, które stanowią podstawę naszej strategii: wiarygodności, ciągłym doskonaleniu, przedsiębiorczości i satysfakcji klienta. Pracownicy mają faktyczny wpływ na kształt naszej organizacji – kreują zmiany, realizują własne pomysły, aktywnie uczestniczą w tworzeniu strategii oraz modeli biznesowych i praktycznych rozwiązań. Bardzo skutecznie udaje nam się łączyć tradycję, stabilność, wieloletnie doświadczenie największego polskiego banku oraz ugruntowaną pozycję na rynku z nowoczesnymi metodami zarządzania i rozwiązaniami technologicznymi. Sukces PKO Banku Polskiego opiera się w dużej mierze na wiedzy i umiejętnościach naszych pracowników – tych, którzy pracują u nas od lat oraz tych, których pozyskujemy z rynku” – stwierdził Artur Miernik, Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

„Nagrody, które zdobywamy jako pracodawca, to wynik zaplanowanych działań w obszarze zasobów ludzkich, podejmowanych od kilku lat. Staramy się, aby Skanska była przyjaznym i atrakcyjnym miejscem pracy. Specjaliści i menedżerowie doceniają naszą firmę za możliwości szkoleń i rozwoju, które oferujemy, ale także za wartości i standardy pracy, którymi kierujemy się na co dzień. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo pracowników, postępowanie zgodne ze standardami etyki oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Mamy jednocześnie świadomość, że podstawą sukcesu jest spójny wizerunek Skanska jako pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Dlatego nasze działania w obszarze zasobów ludzkich kierujemy także do obecnych pracowników, którzy stanowią fundament sukcesu naszej firmy.” – powiedziała Katarzyna Skorupka – Podziewska, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Skanska S.A.

„Od kilku lat u podstaw naszego działania leży 5 kluczowych wartości Maersk Line. Wśród nich są m.in. nasi pracownicy, nasza firma i prawość. Staramy się angażować pracowników we wszelkie działania mające na celu poprawę jakości i warunków pracy. Dążymy także do otwartego dialogu na każdym szczeblu zarządzania i nie unikamy trudnych tematów. Od menedżerów oczekujemy przede wszystkim pozytywnego nastawienia na ludzi, skutecznej motywacji podległych pracowników i otwartości na ciągłe doskonalenie metod pracy. Nasi menedżerowie każdego dnia współpracują też z kolegami w sieci Maersk Line na całym świecie, dzięki czemu mają do dyspozycji ogromny zasób doświadczeń i wiedzy, z której mogą czerpać inspirację do własnych rozwiązań. Taki klimat w organizacji stopniowo przynosi efekty w postaci wysokiego poziomu zaangażowania wewnątrz organizacji i dobrej marki poza nią.” – podsumowuje Alicja Bogusz, Dyrektor Działu HR Maersk Polska.

„We wszystkich firmach Grupy Faurecia codzienne obowiązki każdego pracownika, od najwyższego szczebla dyrekcji aż do operatorów, opierają się na pięciu zasadach. Są to: zaangażowanie, praca zespołowa, przejrzystość, ciągłe doskonalenie i przedsiębiorczość. Te jasne zasady oraz możliwość rozwijania własnej ścieżki kariery sprawiają, iż nasi pracownicy obdarzają Faurecię zaufaniem i tu właśnie realizują swoje zawodowe ambicje i plany” – zauważyła Magdalena Wojtasiak, Dyrektor HR na Polskę, Faurecia w Polsce.

„W PwC jesteśmy przekonani, że najlepsze rozwiązania są owocem pracy zespołowej. W naszej firmie współpraca to podstawa. Tworzymy zespoły w ramach działów, a także między nimi, aby jak najefektywniej wykorzystać wiedzę i potencjał, który posiadają nasi pracownicy. Jednocześnie bardzo mocno stawiamy na rozwój naszych pracowników. Oferujemy im szeroką gamę rozwoju umiejętności, elastyczny czas pracy, możliwość zdobywania doświadczeń w innych krajach. Nie bez znaczenia są również nasze benefity – rozbudowany pakiet opieki medycznej czy platforma kafeteryjna, w ramach której pracownicy mogą swobodnie wybierać świadczenia pozapłacowe związane ze zdrowiem, kulturą i rozrywką, edukacją, sportem, domem i rodziną. Praca w PwC jest intensywna, jednakże dzięki temu nasi pracownicy mają unikalną możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w krótkim czasie. Cenimy sobie otwartość, innowacyjność i nowatorskie podejście do zadań, które podejmujemy, inicjatywę i chęć uczenia się. A wszystko to po to by dostarczać naszym klientom najwyższej jakości usługi i innowacyjne rozwiązania skrojone do ich potrzeb” – powiedział Tomasz Miłosz, dyrektor personalny w PwC.

O badaniu Antal International Najbardziej pożądani pracodawcy 2012

Badanie Antal International Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 przeprowadzone było metodą CAWI oraz CATI w terminie 3-20.09.2012. W badaniu udział wzięło 1557 respondentów z Polski. Badanie było anonimowe. Celem badania było pozyskanie informacji o preferencjach specjalistów i menedżerów odnośnie najbardziej pożądanych pracodawców, oceny oferowanych przez nich warunków czy źródeł pozyskiwania wiedzy o organizacjach. Stanowią one ważne uzupełnienie badań opinii studentów czy wewnętrznych ocen pracowników. Unikalną cechą badania Antal International jest możliwość samodzielnego wskazania przez respondentów każdej firmy, jako najbardziej pożądanego pracodawcy – w kwestionariuszu nie było gotowej, zawężonej listy możliwości. Dzięki temu, w rankingu wyróżnione mogł zostać również mniejsze czy lokalne firmy.

źródło: http://antal.com/