Młodzi na rynku pracy

 
 
 

Aż 74% zarządzających podmiotami z sektora MŚP widzi korzyści z posiadania w swojej załodze najmłodszych pracowników.

Z raportu „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” zrealizowanego przez EFL pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że aż trzy na cztery firmy zatrudniają pracowników poniżej 30 r. ż., z czego w ponad połowie (59%) pracują osoby do lat 24. Im większe przedsiębiorstwo, tym chętniej współpracuje z młodymi. Jeśli natomiast spojrzymy na branże, częściej młodych można znaleźć w firmach budowlanych, produkcyjnych oraz hotelarstwie i gastronomii, rzadziej w usługach.

Aż 74% zarządzających podmiotami z sektora MŚP widzi korzyści z posiadania w swojej załodze najmłodszych pracowników. Należą do nich kreatywność i nowe pomysły wnoszone do firmy (45%), zwrot z inwestycji w postaci lojalności w przyszłości (41%), szybkie przyswajanie wiedzy, znajomość języków obcych (26%) czy dyspozycyjność (23%). A tylko 15,6% nie widzi zalet w zatrudnianiu młodych. W katalogu cech ocenianych krytycznie przez pracodawców znajdują się brak doświadczenia (62%), niedopasowanie edukacji do potrzeb przedsiębiorstwa (25%) oraz brak chęci do pracy (12,5%).