Kultura organizacji – magiczny składnik marki pracodawcy

 
 
 

W firmach, w których szanuje się pracowników za to, że są po prostu ludźmi, panuje specyficzna kultura organizacji.

Oparta jest ona na uniwersalnych wartościach, takich jak: zaufanie, uznanie, odpowiedzialność, otwartość i sumienność, które są cenione zarówno dla pracowników jak i ich przełożonych. To są organizacje, w których pracownicy chcą pracować.

Czy kultura organizacji ma znaczenie? Jak najbardziej. To dzięki niej firma wyróżnia się na rynku i staje się niepowtarzalną. Jest obiektem badań praktyków i akademików, którzy starają się odkryć mechanizm wpływania na wszystkich ludzi tworzących organizację. Bo to, że kultura wywiera wpływ na wszystkich pracowników i menedżerów nie ma żadnych wątpliwości – reguluje ich standardy zachowań oraz daje wskazówki jak postępować w każdej sytuacji związanej z organizacją / firmą.

Czym zatem jest kultura organizacji? Przyjmując za E. Scheinem , obejmuje 3 elementy:

  • Artefakty, wzorce zachowań, opowieści, symbole, ceremonie
  • Normy i wartości, zakazy, ideologie, wytyczne zachowań
  • Założenia podstawowe takie jak: stosunek do otoczenia, naturę stosunków międzyludzkich, naturę ludzkiej aktywności

Przyjmując powszechną opinię, że firma to ludzie, co jest szczególnie prawdziwe w sektorze usług, czas uzmysłowić sobie, że wszelkie relacje biznesowe to relacje nie między organizacjami (stworami nieosobowymi), ale między ludźmi. A każdy z nas, jako człowiek ma własny system wartości. Przestrzeganie go jest również wartością samą w sobie. Ludzie dobrze czują się w takich organizacjach, w których pracują osoby o podobnych wartościach – nie wszystkich (nie jest to realne), ale tych podstawowych. Bo wartości determinują postawy etyczne pracowników i ich zachowania.

Chcąc zmienić zachowania pracowników należy zbadać kulturę organizacyjną firmy. Sprawdzić czy są godnie traktowani (podmiotowo), a może są jedynie bezimiennymi wykonawcami poleceń służbowych (przedmiotowo). W sytuacji rynku pracodawcy, gdy dana firma jest jedynym pracodawcą w rejonie, może dochodzić do przedmiotowego traktowania pracowników. Ale nawet w sytuacji rynku pracodawcy można, co potwierdzają liczne przykłady, traktować pracowników godnie, zdając sobie sprawę, że praca jest ważnym elementem życia, ale i źródłem satysfakcji zawodowej. Tu kluczem jest postawa i zachowania menedżerów oraz kadry zarządzającej.

W firmach, o których mówi się, że są albo inspirują do bycia pracodawcą z wyboru, kwestie poszanowania drugiego człowieka są podstawowe. Potrzeby człowieka takie jak bycie szanowanym, bycie członkiem społeczności są dobrze rozpoznane i niezbędne do osiągnięcia satysfakcji prywatnej i zawodowej, do bycia spełnionym. Nie są to poglądy nowe, znane są co najmniej od lat 60.-80. XX wieku – teorie A.Maslowa, F. Herzberga, C.P. Alderfera, D.C. McClellanda, V.H. Vrooma, ale wciąż są warte przestudiowania.

Właśnie o związku kultury organizacji z jakże powszechnym trendem działań employer brandingowych – czyli dążeniem do jak największego angażowania pracowników, a co za tym idzie budowaniem lojalności będzie mowa w trakcie 4. Forum Employer Brandingu. Zdając sobie sprawę, że wiodącą rolę w każdej organizacji pełni prezes i grupa kluczowych menedżerów, to właśnie przedstawiciele tych grup będą prelegentami w trakcie Forum. Jest to unikalna okazja do poznania historii cenionych organizacji takich jak: Capgemini, Carlsberg, Provident, Sephora oraz do wymiany poglądów z praktykami employer brandingu.