- Indeks pojęć

Employee Value Proposition

Employee Value Proposition (w skrócie EVP) to pakiet korzyści, który pracodawca oferuje pracownikom. Są to korzyści racjonalne (np. stabiliność zatrudnienia, benefity pracownicze, możliwość rozwoju, zapewnienie work&life balance), a także korzyści emocjonalne (np. satysfakcja z pracy, pozytywna [...]

Employer Branding

Employer Branding (EB, ang. budowanie wizerunku marki pracodawcy) – wszelkie działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku "pracodawcy z wyboru". Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.[...]

Definicja Employer Brandingu

Employer Branding (EB, ang. budowanie wizerunku marki pracodawcy) – wszelkie działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku "pracodawcy z wyboru". Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.[...]