- CASE STUDY

Nie czekamy, pomagamy!

Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, których celem jest wsparcie członków społeczności lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nadchodzące święta to szczególna okazja do działań dobroczynnych.