Great Place To Work

 
Great-Place-To-Work
 
 
Great-Place-To-Work

Great Place To Work® Institute Polska po raz czwarty ogłosił Listę „Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce”. Podczas uroczystej Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniono 17 firm w dwóch kategoriach oraz przyznano dwie nagrody specjalne.

Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa promujące wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index©) oraz audytu kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit©).

„Badanie opiera się na modelu Great Place to Work®, w którym zaufanie jest kluczowym pojęciem. Jeśli pracownicy ufają kierownictwu firmy, są dumni ze wspólnych osiągnięć, a jednocześnie współpracują w atmosferze koleżeństwa, to nie wahają się powiedzieć, że ich firmy to „Wspaniałe Miejsca Pracy”. Średnio 75% pracowników firm wyróżnionych w tym roku ma właśnie taką opinię o swoim pracodawcy, podczas gdy w sondażu ogólnopolskim przeprowadzonym przez nas w lutym tego roku, tylko 42% osób wyraziło podobną opinię. Różnica wynosi zatem aż 33%. W ubiegłym roku ta różnica była znacznie mniejsza i wynosiła 24%. Co to oznacza? Z jednej strony mamy do czynienia z gorszą w tym roku opinią o firmach w sondażu ogólnopolskim, ale z drugiej strony jakość wyróżnianych przez nas miejsc pracy jest wyższa w porównaniu z poprzednią edycją badania. Oznacza to, że w Polsce działają firmy prowadzące świadomą i konsekwentną politykę tworzenia jak najlepszych warunków pracy dla zatrudnionych. Owocuje to znakomitą opinią pracowników o firmie, wysokim poziomem zaufania do pracodawcy oraz zaangażowaniem. Każda firma prowadząca taką politykę wie, że to się opłaca.” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu GPTW Institute Polska.

W tegorocznej edycji wyróżniono 17 firm zatrudniających ogółem ok. 12 tys. pracowników. Przebadano 33 firmy, które łącznie zatrudniają ponad 59 tys. osób.

Laureatów nagrodzono w dwóch kategoriach:

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające do 500 pracowników Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające
powyżej 500 pracowników
1. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. 1. Sabre Polska Sp. z o.o.
2. Microsoft Sp. z o.o. 2. Grupa IKEA w Polsce
3. Bristol-Myers Squibb w Polsce 3. Atos
4. SAS Institute Sp. z o.o. 4. Elica Group Polska sp. z o.o.
5. SC Johnson Sp. z o.o. 5. DHL Express (Poland)
6. Hitachi Data Systems (Polska) 6. Phoenix Contact WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
7. Hilti (Poland) Sp. z o.o.
8. LG Chem Poland Sp. z o.o.
9. SKOK Ubezpieczenia
10. Medtronic Poland
11. OCHNIK Sp. z o.o.

Przyznano również dwie nagrody specjalne.

Nagrodę „Wspólna wizja – Inspiracja” otrzymała firma Novo Nordisk Pharma w uznaniu dla konsekwencji w realizacji wspólnej wizji i wartości Novo Nordisk Way oraz bardzo wysokiej spójności wszystkich stosowanych programów i praktyk HR.

Firma Microsoft otrzymała nagrodę „Równowaga Praca – Życie” w uznaniu dla dostrzegania przez nią ludzkich potrzeb i pasji pracowników, promowania przez nią rozwiązań prorodzinnych (Program Working Parent) oraz różnych elastycznych form pracy.

Z podsumowaniem badania możemy zapoznać się w
raport