EUINP – nowe rozwiązanie dla skutecznej rekrutacji

 
 
 

EUINP pozwala rekruterom w obiektywny oraz legalny sposób, uzyskać i wymienić między sobą informacje na temat kandydatów biorących udział w ich procesach rekrutacyjnych.

Europejski Indeks Pracowników (EUINP) to serwis dedykowany szeroko pojętej branży rekrutacyjnej. Swoje usługi oferuje zarówno wewnętrznym działom HR dużych i średnich organizacji, zatrudniającym bezpośrednio małym firmom. Z powodzeniem mogą z niego korzystać również firmy doradztwa personalnego. EUINP pozwala rekruterom w obiektywny oraz legalny sposób, uzyskać i wymienić między sobą informacje na temat kandydatów biorących udział w ich procesach rekrutacyjnych. Dla kandydatów to z kolei jedyne narzędzie umożliwiające budowanie własnej marki na polskim i europejskim rynku pracy.

O idei powstania EUINP mówi Michael Mathias – międzynarodowy przedsiębiorca, działający w branży inżynieryjnej i rekrutacyjnej, inwestor i właściciel trzech spółek: International Automotive Experts, ICRD, a także Inter.Expert Polska Sp. z o.o., która jest operatorem EUINP.

Marka Pracodawcy: Skąd pomysł na stworzenie Europejskiego Indeksu Pracowników [EUINP]?

Michael Mathias: W tym przypadku nie było żadnego nagłego olśnienia czy inspiracji, która zrodziła się w biurowym „akwarium” [czytaj: gabinecie Prezesa]. Pomysł wziął się z realnej potrzeby rynku pracy oraz problemów rekrutacyjnych pracodawców i agencji, z którymi wspólnie realizowaliśmy projekty hr-owe, rekrutacje techniczne czy usługi wynajmu kadry inżynieryjnej. Schemat był podobny, a problemy powtarzalne: niedokończone rekrutacje rodzące potrzebę ponownego ich uruchomienia, nierzetelność kandydatów. Wiązały się z tym przeogromne nakłady czasu i oczywiście pieniędzy – nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych za nieudaną rekrutację. Dlatego więc zrodziła się potrzeba zaradzenia trudnościom, a co za tym idzie pomysł, aby stworzyć kompleksowe narzędzie, które nie tylko rozwiąże problemy rekrutacyjne pracodawcy, ale jednocześnie odpowie na wyzwania rynku agencyjnego i zarazem wzmocni świadomość u kandydatów.

MP: Wspomniał Pan, że „realizowaliście…”. Wy, czyli kto?

MM: Mówię tu o moich spółkach: International Automotive Experts, a także Inter.Expert Polska Sp. z o.o., która m.in. jest operatorem serwisu EUINP. To właśnie w ramach kontaktów Inter.Expert z polskimi, czy IAE z zagranicznymi partnerami i klientami odbieraliśmy sygnały i dostrzegaliśmy problemy związane z nieudanymi rekrutacjami.

MP: Czyli rozwiązanie dedykowane jest także na europejski rynek HR?

MM: Tak, dokładnie! Również poza granicami Polski widzimy problemy związane z nieudanymi i kosztownymi rekrutacjami. Szczególnie odczuwalne są one w pracy z dużymi firmami produkcyjnymi, chociażby z branży automotive. Między innymi tam, liczba poddostawców dostarczających usługi inżynieryjne lub realizujących rekrutacje jest bardzo duża, a kandydaci biorący udział w tych procesach liczni i różnej narodowości. Skąd czerpać informacje na ich temat w sposób legalny?

MP: No właśnie, co z legalnością i ochroną danych w EUINP?

MM: EUINP został całkowicie przygotowany i skonstruowany zgodnie z zasadami wynikającymi z polskich i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Mam tutaj na myśli polskie prawo pracy, GIODO, a także Ustawę o ochronie danych osobowych. Dodam także, że funkcjonalności serwisu już dzisiaj uwzględniają zmiany wynikające z RODO (Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), wchodzącego w życie w maju 2018 roku.

MP: Proszę opowiedzieć w jaki sposób EUINP może pomóc pracodawcom, działom HR lub agencjom rekrutacyjnym?

MM: Proszę wyobrazić sobie taką sytuację: reprezentując dużą firmę produkcyjną, uruchamia Pan proces rekrutacji na wysokiej klasy specjalistę – człowieka wykształconego, doświadczonego, z pełnym wachlarzem wymaganych i pożądanych kompetencji. W toku realizowanego, często wielotygodniowego procesu rekrutacji, który – nie zapominajmy – angażuje multum zasobów ludzkich: wewnętrznych, zewnętrznych, finansowych kandydat, któremu zdecydował się Pan złożyć ofertę zatrudnienia, mówiąc kolokwialnie „znika bez śladu”. Kontakt z nim nagle urywa się… nie odbiera telefonu, nie odpisuje na maile etc., a Pan nie ma alternatywnej osoby do zatrudnienia. Co Pan robi? No właśnie. Teraz jest czas na powtórzenie procesu rekrutacji, kolejne kilka tygodni, kilka tysięcy złotych itd. A jeśli dałoby się tego uniknąć? Portal m.in. ma na celu zweryfikowanie rzetelności kandydatów biorących udział w rekrutacji, aby kierować swoje działania rekrutacyjne do tych, którzy profesjonalnie i rzetelnie podchodzą do udziału w rekrutacji. Konkretnie do osób, które szanują zarówno swój czas, jak również czas pracodawcy lub agencji HR, która go wspiera i reprezentuje. Dodam, że problem jest tym większy na im bardziej zaawansowanym etapie rekrutacji „stracimy kandydata”, im droższa jest rekrutacja, np. w przypadku wysoko wykwalifikowanej, w naszym przypadku – kadry inżynieryjnej do polskich czy zagranicznych projektów high-tech/developmentowych.

EUINP jest niezmiernie pomocny pracodawcom i agencjom w obszarach gdzie skala rekrutacji jest bardzo duża. Przykładem mogą być dynamicznie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych (SSC) we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie, jak również rynek pracy tymczasowej gdzie oficjalnie wiadomo, że rotacje pracowników są przeogromnym problemem. Co najważniejsze dla pracodawców i agencji, EUINP jest wyjątkowym narzędziem budującym markę rekrutera, silnie wspierającym działania w wymiarze Employer Branding jak również umożliwiającym identyfikację kandydatów pozytywnie wyróżniających się na rynku pracy.

MP: Czyli korzyści odnoszą także kandydaci?

MM: Dokładnie. Tak jak wspomniałem serwis działa trójstronnie: pracodawca, agencja pracy, kandydat. Dlatego korzyści z bycia w EUINP kandydat czerpie na równym poziomie co agencja czy pracodawca tylko w innym wymiarze. Nasz serwis daje możliwość bezpłatnego budowania swojej własnej marki jako kandydata na rynku pracy również tym, który funkcjonuje na poziomie Internetu i social media.
EUINP wyposaża kandydata w jedyne dostępne dzisiaj narzędzie, jakim dysponuje on wobec nowych, np. zagranicznych agencji i pracodawców, gdzie networking i rekomendacje nie wystarczają, mianowicie Certyfikat „Rzetelny Kandydat”. Certyfikat jest przyznawany przez rekrutera prowadzącego i zamykającego projekt. Kandydat może zamieścić emblemat Certyfikatu w swoim CV, udostępnić na portalu branżowym bądź wydrukować i przynieść na rozmowę kwalifikacyjną, w której bierze udział. Rozwiązanie to dedykujemy nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistom i inżynierom, którzy wychodzą na polski i europejski rynek rekrutacyjny, ale szerokiej rzeszy kandydatów. Tu warto, nadmienić jego szczególne znaczenie dla pracowników tymczasowych czy zagranicznych, np. mocno obecnych we Wrocławiu Ukraińców, dla których EUINP jest doskonałym narzędziem pozwalającym wykazać swoją wiarygodność i rzetelność
w procesach rekrutacyjnych.

MP: W jaki sposób kandydat może dołączyć do EUINP?

MM: To bardzo proste. Wystarczy, że wejdzie na stronę www.rzetelnykandydat.pl, wypełni krótki formularz i załączy CV. Aplikacja poprzedzona jest oczywiście wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji i rekrutacji. W każdej chwili nasi konsultanci odpowiedzialni za kontakt z kandydatem mogą pomóc telefonicznie bądź poprzez czat.
Drugą opcją jest wyrażenie zgody bezpośrednio rekruterowi prowadzącemu rekrutację, a korzystającemu z EUINP na zamieszczenie danych w serwisie. Dodam, że kandydat
w każdej chwili może wycofać swoją zgodę poprzez wystosowanie prośby o usunięcie jego danych z serwisu.

MP: Rozumiem. A w jakim celu kandydat zamieszcza CV w serwisie?

MM: Jest to opcja dodatkowa. Kandydaci, którzy zamieszczą CV w serwisie zwiększają swoją widoczność, a co za tym idzie szanse na rynku pracy. Dzięki temu gros agencji i pracodawców korzystających z portalu będzie mogło przejrzeć aplikację kandydata, zaprosić na rozmowę rekrutacyjną, ocenić jego udział i finalnie certyfikować – przyznając mu Certyfikat „Rzetelny Kandydat”.

MP: Domyślam się, że funkcjonalności jest o wiele więcej.

MM: Tak, dokładnie. Obecnie funkcjonujemy jako wersja 1.0, natomiast już mamy nowe propozycje i wizje rozwoju serwisu w stronę trójstronnego dialogu: pracodawca, agencja, kandydat. Ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów.

MP: Jak, w dużym skrócie, podsumowałby Pan działanie EUINP?

MM: EUINP jest legalnym, bezpiecznym, obiektywnym narzędziem zwiększającym odsetek zamkniętych procesów rekrutacyjnych, jak również szanse kandydatów na polskim i europejskim rynku pracy.

MP: W jaki sposób zachęciłby Pan pracodawców i agencje rekrutacyjne do korzystania z EUINP?

MM: Myślę, że nie muszę. To biznes zachęcił mnie, do stworzenia tego serwisu. Ja tylko odpowiedziałem na jego potrzebę 🙂

Dziękujemy za rozmowę