Employer i internal branding w bibliotece naukowej

 
 
 

Przeglądając internet natrafiliśmy na ciekawe opracowanie dotyczące Employer i internal branding w bibliotece naukowej . Zobaczcie sami. 

Wprowadzenie

Biblioteka stanowi istotny element szkoły wyższej i tak, jak ona zarządza różnego typu zasobami, w tym zasobami kadrowymi mającymi decydujący wpływ na sukces organizacji. Dlatego w strategii marketingowej tej instytucji na pierwszy plan powinno wysuwać się marketing personalny obejmujący zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny rynek pracy. Przykładem koncepcji marketingu personalnego zewnętrznego jest employer branding, zaś marketingu personalnego wewnętrznego – internal branding. 

Employer branding – polega na budowaniu wizerunku organizacji (jej marki), jako optymalnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Internal branding – jest to proces kreowania firmowej marki wewnątrz organizacji. Łączy on działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, zarządzania kadrą, marketingu wewnętrznego, kultury organizacyjnej, dzięki którym pracownicy wiedzą jakie zachowania przyczyniają się do sukcesu firmy.

          Employer branding – polega na budowaniu wizerunku organizacji (jej marki), jako optymalnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Internal branding – jest to proces kreowania firmowej marki wewnątrz organizacji. Łączy on działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, zarządzania kadrą, marketingu wewnętrznego, kultury organizacyjnej, dzięki którym pracownicy wiedzą jakie zachowania przyczyniają się do sukcesu firmy. Autorzy referatu próbują odnieść powyższe koncepcje z zakresu marketingu personalnego do realiów biblioteki szkoły wyższej (zgodnie z założeniami benchmarkingu ogólnego – polegającego na podnoszeniu jakości funkcjonowania organizacji poprzez adaptacje najskuteczniejszych sposobów postępowania stosowanych przez inne organizacje).

 Całość opracowania jest tutaj

 

o autorach:

Mgr Agata Bożek
Biblioteka Główna
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
a.bozek@bg.ajd.czest.pl

Mgr Lena Kamińska-Mazur
Biblioteka Główna
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
l.kaminska@bg.ajd.czest.pl