Employer Branding

 
employer branding
 
 
employer branding

Employer Branding (EB, ang. budowanie wizerunku marki pracodawcy) – wszelkie działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.

Działania budowy  marki pracodawcy można podzielić na dwa typy, w zależności od grupy, do której są adresowane. I tak wyróżniamy:

  • Employer Branding Wewnętrzny – skierowany do obecnych pracowników firmy. Skupia się głównie na stworzeniu przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Do działań z tego zakresu możemy zaliczyć wprowadzenie pracownika do firmy, sam proces rekrutacji, opiekę zdrowotną, benefity i bonusy, organizację wyjazdów integracyjnych, wydawanie gazetek firmowych oraz inwestycje w kapitał ludzki, np. w postaci szkoleń
  • Employer Branding Zewnętrzny – skierowany głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Jest to między innymi uczestnictwo w targach pracy, aktywna promocja firmy na uczelniach wyższych oraz dbanie o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogłoszenie rekrutacyjne.

Termin Employer Branding jest stosunkowo młody, ponieważ wprowadzony został dopiero w 2001 roku przez firmę McKinsey. Pomimo prób tłumaczenia tego wyrażenia na język polski (np. budowanie wizerunku pracodawcy), w branży zarządzania zasobami ludzkimi znany jest raczej pod tą anglojęzyczną nazwą.

Na polskim rynku jest dostępne tylko kilka pozycji bibliograficznych na temat budowania wizerunku pracodawcy, dlatego internet jest głównym medium wymiany informacji i doświadczeń specjalistów z tej branży.