Employer Branding w przemyśle obronnym

 
 
 

Do niedawna prowadzenie działań employer branding w odniesieniu do studentów najlepszych, polskich uczelni wyższych było domeną korporacji oraz polskich firm głównie z sektora:

IT& Telecom logistyki, finansów i innych popularnych branż.

 Aktualnie do walki o talenty, szczególnie w odniesieniu do  najbardziej uzdolnionych studentów uczelni i kierunków technicznych, stają również firmy reprezentujące polski przemysł obronny. Jedną z nich jest spółka PCO S.A., wiodący producent wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem techniki laserowej.

Sukcesja kadr i rozwój talentów

Ze względu na potrzebę zapewnienia sukcesji kadry zbliżającej się do wieku emerytalnego, firma podjęła aktywne działania employer branding, których celem  między innymi jest pozyskanie do pracy w spółce młodych, uzdolnionych pracowników w oparciu o model organizacji dzielącej się wiedzą.

Dbając o potencjał ludzki w jednej z wiodących firm polskiego sektora obronnego i chcąc zabezpieczyć organizację przed luką pokoleniową i kompetencyjną, w spółce PCO S.A.  stworzono program stażowy Student, który wpisuje się również w realizowany w firmie projekt „Sukcesja Kadr i Rozwój Talentów”. Program umożliwia młodym ludziom, u progu kariery zawodowej zdobycie cennego doświadczenia u lidera polskiego przemysłu obronnego. Projekt  realizowany w oparciu o przemyślaną strategie działań employer branding jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni technicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę znajdującą zastosowanie w procesie konstrukcji i produkcji. „Zdajemy sobie sprawę, iż konkurujemy aktualnie na rynku z wieloma zagranicznymi firmami w obszarze pozyskania i zatrzymania w spółce najzdolniejszych, młodych pracowników. Dlatego tworząc program staży i praktyk oferujemy im udział w ciekawych, niestandardowych projektach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w przemyśle obronnym i możliwość uczenia się od najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu projektowania i produkcji wyrobów optoelektronicznych – komentuje Maurycy Wojtak, Dyrektor ds. Zarządzania Kadrami w PCO S.A.

Skuteczna metody Employer Branding

Stworzenie dobrego programu stażowego i praktyk to podstawa w realizacji działań employer branding skierowanych do segmentu absolwentów i studentów uczelni wyższych. Równie ważna jest także forma komunikacji i sposób dotarcia do potencjalnych, młodych pracowników. W przypadku firmy PCO S.A., tworzącej potencjał polskiego przemysłu obronnego działania employer branding prowadzi się w oparciu o wypracowane i podtrzymywane zasady współpracy z uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi. Spółka podtrzymuje i rozwija kontakty w władzami i biurami karier najlepszych, polskich uczelni, uczestnicząc jako ekspert w konferencjach naukowych i w spotkaniach ze studentami prezentując swoje zaplecze i największe osiągniecia w branży militarnej. Dodatkowo uczestniczy aktywnie w targach pracy organizowanych na uczelniach wyższych.

Najlepszymi jednak ambasadorami firmy w środowisku uczelnianym są sami studenci, którzy odbyli praktykę lub staż w firmie PCO i ocenili jej wartość : „Praktyka była dobrze zorganizowana. Zadbano o to, żebym dobrze się zapoznał z organizacją, a także ze specyfiką pracy na stanowisku kontrolera jakości. Kierownicy działów, w których miałem okazje pracować, byli pozytywnie do mnie nastawieni i powierzali mi odpowiedzialne zadania – skomentował Maciej, student Politechniki Warszawskiej.

Praktyki w PCO S.A. uważam za udane, przebiegły one w przyjaznej atmosferze pod okiem profesjonalistów. Pomimo obecności aż w 6 działach w tak krótkim czasie zebrałem konkretne informacje. Uważam ten czas za w pełni wykorzystany. Moja wiedza i umiejętności techniczne znacznie się powiększyły, co na pewno zaprocentuje w przyszłości. Uważam, iż firma PCO S. A. jest godna polecenia osobom planującym praktykę w przyszłości. Całkowicie realizuje profil specjalności, jaką jest optoelektronika – oceniła Justyna, studentka Politechniki Warszawskiej.

PCO S.A. wyróżniony jako pracodawca

Potwierdzeniem dobrze prowadzonych działań employer branding i dbania o rozwój aktualnych i zrekrutowanych pracowników jest wyróżnienie firmy  PCO S.A. w  plebiscycie„ Najlepsi Pracodawcy roku 2012” według badania przeprowadzanego przez firmę Aon Hewitt.

Nadrzędnym celem polityki personalnej w PCO S.A. jest rozwój pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dlatego tak ważną rolę przypisujemy inwestycji w rozwój aktualnych i nowozatrudnionych pracowników. Jednym z naszych zadań w tym obszarze jest rozwijanie programu stażowego i praktyk. Wiemy bowiem, iż dla naszej firmy kluczowe jest tworzenie modelu organizacji dzielącej się wiedzą i realizującej z powodzeniem program sukcesji kadr– skomentował Maurycy Wojtak, Dyrektor ds. Zarządzania Kadrami w PCO S.A.

Aktywna obecność firmy na rynku pracy i realizowanie przemyślanych działań employer  branding w odniesieniu do aktualnych i potencjalnych pracowników procentuje w podnoszeniu wiedzy oraz utrzymania zaangażowania w PCO S.A. Sukcesy na polu employer branding przekładają się również na osiągane przed spółkę wyniki biznesowe.