EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 
Szkolenie employer branding w procesie rekrutacji
 
 
Szkolenie employer branding w procesie rekrutacji

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

 • wyjaśnienie roli rekrutera w budowaniu wizerunku pracodawcy
 • poznanie narzędzi EMPLOYER BRANDING w procesie rekrutacji
 • zobiektywizowanie procesu oceny kandydatów
 • poznanie technik oceny kandydatów i wykorzystywanych narzędzi
 • standaryzacja procesu rekrutacji

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I: EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

I DLACZEGO TAK ISTOTNA JEST MARKA PRACODAWCY?

 • Czynniki mające wpływ na pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

II JAK BUDOWAĆ MARKĘ DOBREGO PRACODAWCY W PROCESIE REKRUTACJI?

 • Narzędzia EMPLOYER BRANDING w rekrutacji

III WPŁYW REKRUTERA NA KREOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY

 • Najczęściej pojawiające się błędy rekrutera
 • Komunikacja w procesie rekrutacji

IV KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY A PROCES REKRUTACJI

 • Wartości firmy jako istotne kryterium doboru pracowników

BLOK II: WARSZTAT REKRUTERA

I DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTACYJNYCH

 • Profil stanowiska /Formularz zapotrzebowania na pracownika

II METODY SELEKCJI

 • Analiza aplikacji, wywiad telefoniczny

III TECHNIKI OCENY KANDYDATA

 • Definiowanie pytań do wywiadu zawodowego i wywiadu kompetencyjnego

IV NARZĘDZIA OCENY KANDYDATA

 • Testy psychometryczne, Assessment Centre, Próbki pracy, Prezentacje, Referencje

SZKOLENIE KIERUJEMY DO FIRM I OSÓB, KTÓRE:

 • doceniają wagę procesu rekrutacji w budowaniu wizerunku pracodawcy
 • chcą zbudować unikalną przewagę konkurencyjną na rynku
 • chcą usprawnić swój warsztat rekrutera

METODOLOGIA:
szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (ćwiczenia indywidualne i grupowe): Wykłady, Warsztaty, Ćwiczenia symulacyjne, „Modelowa rozmowa”, Prezentacja, Filmy

 • uczestnicy otrzymują podręczniki i przykładowe formularze pomoce w procesie rekrutacji
 • szkolenie prowadzone przez 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

 • Szukasz informacji o szkoleniach z Employer Brandingu? 
 • Chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu Marki Pracodawcy ?
 •  
Zajrzyj do naszego aktualnego działu szkoleń, wykorzystaj rabaty!
Pamiętaj powołaj się na portal MarkaPracodawcy.pl
 
Zobacz aktualne szkolenia