Employer branding na uczelniach. Jak go realizuje PKO BP?

 
 
 

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom zainteresowanym rynkiem kapitałowym poznania specyfiki pracy w instytucjach finansowych.

Uczestnicy XI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Domu Maklerskiego PKO BP. Akademię organizuje Fundacja im. Lesława A. Pagi, której partnerem od wielu lat jest PKO Bank Polski.

ALRK realizuje go przez zapewnienie co roku grupie 30 utalentowanych młodych ludzi, 2-tygodniowego, bezpłatnego szkolenia, zwanego Szkołą Letnią oraz odbycie, co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Szkolenia obejmują ćwiczenia umiejętności menedżerskich (takich jak efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych. Podczas programu zespoły pracują nad realnymi wyzwaniami, przed którymi stają menedżerowie (jak wprowadzanie spółki na giełdę) oraz poznają te procesy ze strony różnych uczestników rynku.

W tym roku praktycy z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego poprowadzili warsztaty dotyczące przygotowania prezentacji dla inwestorów (Kinga Regulska) oraz Equity research – kupować czy sprzedawać? (Małgorzata Żelazko i Artur Iwański).  Sesja networkingowa, w której uczestniczył również Filip Paszke, dyrektor DM, była okazją  do zadawania pytań na temat indywidualnych ścieżek kariery oraz staży organizowanych w Banku.

W spotkaniu wzięło udział blisko 30 studentów z największych polskich uczelni (m.in.. SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) i kilku zagranicznych (m.in. Bocconi University, London School of Economics, University of Oxford).

PKO Bank Polski – od wielu lat partner Fundacji im. Lesława A. Pagi – co roku zaprasza uczestników Letniej Szkoły ALRK na staże.  W tym roku przygotował dla jej absolwentów 5 miejsc w Domu Maklerskim PKO BP. Młodzi pasjonaci rynku kapitałowego będą mogli pogłębić swoją wiedzę praktyczną o rynku pod okiem bankowych ekspertów.

W Akademii Liderów Rynku Kapitałowego mogą wziąć udział studenci trzeciego, czwartego i piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych.

Dziesięć lat istnienia ALRK zaowocowało grupą 290 alumnów. Pracują w najlepszych firmach sektora finansowego oraz uczestniczą w wielu prestiżowych wydarzeniach i inicjatywach na rynku. Są ze sobą w kontakcie, wspierają się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi oraz mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów na rynku.

źródło: PKO BP