Employer branding i CSR w PKO BP

 
 
 

W organizacji tegorocznych imprez pomagało około 40 –wolontariuszy w tym pracowników PKO Banku Polskiego oraz ich dzieci. -

 Gotowi do pomocy – bankowi wolontariusze 

Wolontariusze z PKO Banku Polskiego – blisko 1,5 tys. osób – włączają się, a często sami inicjują akcje, których celem jest pomoc potrzebującym. Najwięcej takich przedsięwzięć organizowanych jest w okresie świątecznym, ale pracownicy Banku przez cały rok znajdują okazje do pomagania innym.

Integracyjne Spotkania Mikołajkowe (ISM) mają w PKO Banku Polskim wieloletnią tradycję. Podczas imprez odbywających się w całej Polsce wspólnie bawią się dzieci pracowników (Banku i spółek Grupy Kapitałowej) oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych. Akcja sprzyja integracji dzieci z różnych lokalnych środowisk oraz budowie postaw prospołecznych, uczy współpracy w grupie i oczywiście kultywowania polskich tradycji świątecznych. – Wolontariusze pomagają w rejestracji uczestników, zabawach i na bieżąco reagują na ich potrzeby – mówi Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnej za organizację Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych

W poszukiwaniu Mikołaja

Podczas 38 imprez, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku w 24 miastach na terenie całego kraju (Gdańsk, Kalisz, Kobylnica koło Słupska, Olsztyn, Poznań, Tarnów, Warszawa, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Koronowo, Legnica, Kraków, Opole, Płock, Rybnik, Szczecin, Wrocław, Białystok, Ełk, Kielce, Lublin, Łódź, Mysłowice, Rzeszów, Warszawa) bawiło się blisko 6,7 tys. dzieci w wieku 4-12 lat. W tym ponad 5,2 tys. dzieci pracowników Banku i blisko 1,4 tys. podopiecznych około setki placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Każdy uczestnik mógł puścić wodze wyobraźni i przyjść w przebraniu. Organizatorzy tradycyjnie zadbali, aby najmłodsi spędzili ten czas ciekawie i twórczo, a przy okazji zdobyli nowe umiejętności i wiedzę.  Czekały na nich konkursy z nagrodami, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe m.in. wykonywały ozdoby choinkowe, pacynki ze skarpet, przygotowywały kartki świąteczne, szyły bałwanka-przytulankę, budowały konstrukcje ze słomek oraz uczestniczyły w grze planszowej, w której same były pionkami. Wśród atrakcji znalazło się też robienie zdjęć w fotobudce i malowanie twarzy uczestników. Dużym przeżyciem dla dzieci był udział w interaktywnym spektaklu. Pomogły Śnieżynce i Elfowi w poszukiwaniach Świętego Mikołaja.

Każde spotkanie kończyło wydarzenie, na które najmłodsi zawsze czekają – Mikołaj przy pomocy animatorów rozdał dzieciom prezenty. W organizacji tegorocznych imprez pomagało około 40 –wolontariuszy w tym pracowników PKO Banku Polskiego oraz ich dzieci. – Ciekawe zabawy i konkursy nie tylko motywowały dzieci do rywalizacji, ale również rozwijały zainteresowania najmłodszych uczestników. Integracja z dziećmi z domu dziecka pozwoliła naszym pociechom zobaczyć świat, w którym są również dzieci mające ,,mniej”, zarówno dóbr materialnych, jak i obecności i miłości dorosłych – zauważa Małgorzata Maszczak-Paraniak, z Oddziału 1 w Dynowie, w woj. podkarpackim.

W sumie podczas dotychczasowych Integracyjnych Spotkaniach Mikołajkowych PKO Banku Polskiego bawiło ponad 60 tys. najmłodszych.

Potrzebne i zgodne z oczekiwaniami

Przed ostatnimi świętami bankowi wolontariusze wraz z Fundacją PKO Banku Polskiego przygotowali ze świąteczne upominki dla młodzieży z domów dziecka. Celem akcji „Paczka dla nastolatka” było wsparcie wychowanków domów dziecka – powyżej 12 roku życia. Do trwającej dwa dni zbiórki kosmetyków i środków higieny osobistej dla nastolatków z placówek opiekuńczo-wychowawczych dołączyli pracownicy PKO Banku Polskiego z całej Polski. Do pakowania oraz dostarczenia upominków do domów dziecka zgłosiło się ponad 200 bankowych wolontariuszy.  Dzięki zaangażowaniu pracowników świąteczne upominki trafiły do ponad 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce,  , m.in. w Przemyślu, Żyrardowie, Koluszkach, Tczewie, Fromborku, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Świebodzinie, Bydgoszczy, Szczecinie i wielu, wielu innych. – Chcemy wykorzystać ten potencjał już planujemy kolejne akcje – zapowiada Małgorzata Głębicka. Część oddziałów PKO Banku Polskiego od lat wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze zlokalizowane w sąsiedztwie. Dzięki akcji „Paczka dla nastolatka” kolejne miały okazję nawiązać taki kontakt.

Tradycją jest już, że w okresie przedświątecznym pracownicy Banku włączają się także w akcję „Szlachetna paczka”. Poszczególne jednostki wybierają rodzinę, a następnie przygotowują paczkę składającą się z produktów, które są potrzebne i zgodne z oczekiwaniami członków rodziny. Pracownicy wspierają także inicjatywy Caritas Polska m.in. niedawną zbiórkę pieniędzy dla dzieci i młodzieży polskiej na Litwie.

Tysiące obiadów

W projektach, których celem jest pomoc potrzebującym pracownicy Banku mogą uczestniczyć przez cały rok. Są wśród nich akcje jednorazowe np. zbiórka pieniędzy na operację chorej Oliwki. Włączyła się do niej m.in. bankowa drużyna piłkarska biorąc udział w charytatywnym turnieju piłki halowej, a Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 20 tys. zł.

Pracownicy chętnie biorą też udział w projektach cyklicznych m.in. Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, czy charytatywnych akcjach biegowych „biegnę dla…”. W wrześniu ub. roku Bank zorganizował 2. PKO Bieg Charytatywny. Akcja odbyła się w 12 miastach Polski. Przez godzinę biegacze – wśród nich wielu pracowników Banku – pokonali, przekazując sobie pałeczkę, blisko 32 400 okrążeń. To daje prawie 13 tys. km. Dzięki temu bankowa Fundacja przekazała 633 tys. zł na posiłki dla dzieci w regionach, w których odbyły się sztafety.

 
źródło: PKO BP