Derekrutacja, to też employer branding

 
 
 

Jak podczas zwolnień chronić się przed nadużyciami i utratą wizerunku atrakcyjnego pracodawcy?

Nieświadomość i błędy przedsiębiorców popełniane w trakcie procesu derekrutacji stają się często głównymi przyczynami sporów sądowych, narażających ich na poniesienie dużych kosztów finansowych oraz utratę wizerunku pożądanego pracodawcy.

Przedstawiamy Państwu pozycję, która stanowi praktyczny poradnik gdzie zawarte są wskazówki, jak skutecznie przeprowadzić proces derekrutacji, tak aby zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości. W publikacji kompleksowo omówione zostały wszystkie możliwe środki ochrony pracodawcy przed nadużyciami ze strony pracowników.

Z książki pracodawcy dowiedzą się m.in..:

  • jakie działania prewencyjne można podjąć na etapie zawierania umowy o pracę, tak aby w przyszłości zabezpieczyć interes i wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy,
  • kiedy i na jakich warunkach można rozstać się z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie,
  • jak zgodnie z prawem uniknąć zwolnień grupowych oraz ukształtować i wdrożyć program dobrowolnych odejść,
  • jakie są prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika w okresie zmian organizacyjnych w firmie, jak np. fuzje i przejęcia
  • Zwolnienia a employer branding

W każdym rozdziale znajdują przykłady oraz FAQ co czyni książkę użytecznym poradnikiem dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się obszarami HR na każdym szczeblu.  Publikacja jest również niezbędnym źródłem wiedzy zarówno dla organizacji skupiających i reprezentujących interesy pracodawców, jak i prawa pracownicze.

Zapraszamy do lektury.

książkę poleca Markapracodawcy.pl