Friendly Workplace 2020
Aktualności Friendly Workplace Friendly Workplace

Coca-Cola HBC Polska z nagrodą „Friendly Workplace 2019”

coca cola friendly workplace

coca cola friendly workplaceCocaCola HBC Polska (spółka córka CocaCola Hellenic Bottling Company AG) jest rozlewcą produktów The CocaCola Company w Polsce. Zatrudnia blisko 2000 osób w Centrali w Warszawie oraz trzech fabrykach znajdujących się w Radzyminie, Staniątkach i Tyliczu. Firma odpowiada za produkcję, sprzedaż i dystrybucję do partnerów handlowych oraz konsumentów, marek napojów należących do The CocaCola Company (CocaCola, CocaCola Zero Sugar, Sprite, Fanta na licencji The CocaCola Company). Marki te tworzą portfolio napojów bezalkoholowych, jednych z najlepiej sprzedających się na świecie. Firma produkuje, dystrybuuje i sprzedaje również napoje niegazowane min. – wody, soki, nektary, herbaty mrożone oraz napoje energetyzujące.

Główna, międzynarodowa siedziba Grupy Coca‑Cola HBC AG znajduje się w Szwajcarii, a sama spółka notowana jest na londyńskiej giełdzie (London Stock Exchange), a także na giełdach w Atenach.

Coca-Cola HBC Polska jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zarówno w obszarze pracy i kariery (Ranking Najbardziej pożądanych pracodawców Antal – 1 miejsce 2017, 3 miejsce 2016), jak również w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (Ranking Odpowiedzialnych Firm  – lider wśród firm branży FMCG, 2017 i 2016, 4 miejsce 2018 w kategorii TOP10; Listki CSR – Srebrny Listek, 2019; „Flota Najbardziej Przyjazna Środowisku” w kategorii Eko Flota –  Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, 2018; Fleet Derby – statuetki za kategorie: najbardziej ekologiczna flota w Polsce i Fleet Manager Roku, 2018).

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

NASTAWIENI NA ROZWÓJ

Coca-Cola HBC Polska to firma, która w głosowaniu naszej redakcji uzyskała jeden z najlepszych wyników, otrzymując najwyższe noty w każdej z analizowanych przez nas kategorii. W relacjach z pracownikami najbardziej doceniliśmy otwartość w komunikacji. Szczególnie zainteresował nas system SPEAK UP, pozwalający pracownikom na swobodne zgłaszanie problemów lub nadużyć. Daje to poczucie bezpieczeństwa i zwiększa zaufanie do organizacji w celu eliminacji nieodpowiednich praktyk i zachowań. W obszarze rozwojowym ciekawie prezentuje się przekrojowy, trzy-poziomowy program FAST FORWARD oraz program menedżerski dedykowany studentom i absolwentom. Wysoko oceniliśmy firmę w kontekście poszanowania idei work-life balance oraz działania na rzecz tworzenia zdrowego i przyjaznego środowiska pracy. Na ogólną wysoką ocenę złożyło się również zaangażowanie firmy w działania edukacyjne, ekologiczne i prospołeczne realizowane przy aktywnym udziale pracowników. Lista projektów jest bardzo szeroka i imponująca. Coca-Cola HBC Polska to „firma z inicjatywą”, a przy tym w pełni nowoczesny, odpowiedzialny i otwarty pracodawca nastawiony na rozwój pracowników. Oferuje przyjazne warunki pracy i kariery z poszanowaniem sfery prywatnej swoich pracowników.       

Wybrane fragmenty z ankiety Pracodawcy

I. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Kultura Organizacji
Nastawienie na rozwój – tak definiujemy swoją przyszłość! Kultura organizacji, którą tworzymy oparta jest na idei „Growth Mindset”. Jej główne punkty zakładają, że talent to dopiero początek – zawsze możemy być lepsi; jeśli się postaramy, możemy rozwinąć swoje talenty; błędy są dla nas okazją do nauki, a wyzwania traktujemy jako szanse! Podsumowując, nastawienie na rozwój jest to chęć ciągłego uczenia się i nabywania nowych umiejętności – tak właśnie działamy na co dzień. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych liderów, zostały zdiagnozowane 3 główne obszary, które promujemy, żeby wzmacniać naszą kulturę organizacyjną nastawienia na rozwój:


Nasze wartości

Wartości firmy zbudowane są wokół strategii biznesowej „Growth Story” – „Nastawienie na Rozwój”, obejmują:

 • Wygrywanie z klientami – jesteśmy firmą sprzedażową, oferującą innowacyjne rozwiązania, które tworzą wspólną wartość.
 • Dbałość o pracowników – wierzymy w naszych ludzi i z pasją dbamy o rozwój własny i pracowników.
 • Doskonałość – dążymy do niedoścignionych wyników, zaskakując naszych klientów pasją i tempem działania.
 • Uczciwość – Zawsze robimy to, co jest właściwe, a nie to, co jest łatwe i bierzemy odpowiedzialność za wyniki.
 • Uczenie się – Słuchamy, mamy naturalną ciekawość i mamy prawo do podejmowania przemyślanego ryzyka.
 • Działanie jako zespół – Współpracujemy sprawnie, aby uwolnić unikalny potencjał naszych zróżnicowanych zespołów.

Relacje z pracownikami

Stawiamy na bezpośrednie relacje z naszymi pracownikami. Dla nas każdy głos ma znaczenie! Aby zapewnić każdemu możliwość wypowiedzenia się i ułatwić przepływ informacji na wszystkich szczeblach organizacji organizujemy szereg inicjatyw. Jedną z takich idei są spotkania z Zarządem organizowane regularnie w siedzibie w Warszawie i transmitowane do innych lokalizacji. Podczas tych spotkań, przedstawiane są wyniki biznesowe oraz najważniejsze projekty. Każdy ma możliwość zadania pytania. Dla osób, które chciałaby to zrobić anonimowo również mamy taką możliwość – w każdej lokalizacji znajduje się skrzynka, w której można zostawić swoje pytanie. Dodatkowo organizujemy spotkania z zarządem „na żywo” w pozostałych lokalizacjach. Kolejną inicjatywą jest system anonimowego zgłaszania nadużyć Speak Up! – chcemy zapewnić każdemu poczucie bezpieczeństwa i swobody wypowiedzi. Wiemy, że nie każdy chce się dzielić trudnymi tematami na żywo, dlatego wychodzimy naprzeciw takim oczekiwaniom.

W relacjach z pracownikami stawiamy na bezpośrednią komunikację, czemu sprzyja otwarta przestrzeń biurowa. Niezwykle mocno cenimy również proaktywne podejście, dlatego  uwzględniamy pomysły pracowników każdego szczebla. W tym celu  organizujemy konkursy na innowacje. Każdy pracownik może zgłosić swoje pomysły na usprawnienie naszej działalności, z których wyróżnione wdrażamy w życie. Kolejnym narzędziem jest Guiding Leadership Coalition – kwartalne spotkania naszych liderów, w trakcie których spotykają się osoby  z różnych funkcji,  pokoleń czy lokalizacji, aby zapewnić jak największą różnorodność. Koalicja na spotkaniach omawia najważniejsze punkty dotyczące naszej kultury organizacyjnej i efektywnego działania. Na spotkaniach omawiana jest strategia, kluczowe kierunki rozwoju i cele, które następnie menedżerowie przekładają na operacyjne działania w swoich zespołach. Uczestnicy GLC są ambasadorami zmian, szerzą wiedzę i zbierają informacje zwrotne od pozostałych pracowników.

Jednym z kolejnych przykładów, pokazujących jak ważna jest dla nas opinia pracowników i angażowanie ich w działania firmy, jest projekt zmiany biura. Stowrzyliśmy zespół ponad 70 ambasadorów, którzy wspólnie decydowali o każdym etapie projektu – od lokalizacji, ilości sal, po kolor ścian i wysokość biurek. Wszystko po to, aby nasze nowe miejsce pracy było jak najlepiej dopasowane do potrzeb pracowników i znacząco podnosiło ich komfort pracy.

Wierzymy też, że nasi pracownicy są naszymi najlepszymi ambasadorami, dlatego dbamy, alby zawsze jako pierwsi dowiadywali się o nowych produktach i mieli możliwość ich wypróbowania zanim pojawią się na rynku.

II. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

W kontekście rozwoju pracowników wyróżniamy obszary: szkoleń, programów talentowych oraz możliwości awansów.

Szkolenia

Stawiamy na model 70%, 20%, 10% czyli blended approach, gdzie 70% to nauka w pracy np. specjalne dodatkowe projekty, ważne z biznesowego punktu widzenia. 20% to uczenie się od innych i od siebie nawzajem – min. mentoring, peer learning, czy śniadania z ekspertami. Ostatnie 10% to szkolenia dopasowane do kompetencji i poziomu zarządzania – odbywają się w formie stacjonarnej, wirtualnie lub w postaci e-learnignów. Zakres i oferta szkoleń dostosowana jest do poziomu zaszeregowania w organizacji i obejmują takie tematy jak: Prezentacje, Zarządzanie Projektami, Negocjacje, Kodeks postępowania w biznesie, Przywództwo z pasją, Mentoring,  Przywództwo zespołów wirtualnych, Inteligencja kulturowa. Dodatkowo prowadzimy cykl szkoleń „Akademia Sprzedaży”, dedykowany dla osób pracujących w zespołach, które ściśle współpracują z naszymi klientami, kończący się certyfikacją. Dla osób pracujących w fabrykach organizujemy szkolenia techniczne, również zakończone certyfikacjami, wyjazdy edukacyjne do innych zakładów CC lub do zakładów naszych dostawców. W zależności od potrzeb na danym stanowisku wysyłamy również pracowników na szkolenia zewnętrze i udostępniamy im do wyboru szeroki zakres kursów online, e-boosters oraz gromadzimy dostępną dla każdego bazę wiedzy w Intranecie.

Programy Talentowe

Program talentowy Fast Forward zaadresowano do określonej grupy pracowników, którzy mogą wziąć udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje menedżerskie. Założenia programu obejmują rozwijanie umiejętności  samodzielnego realizowania określonych projektów biznesowych, a wiedza zdobywana jest  podczas szkoleń, warsztatów i sesji mentoringowych.

Prowadzimy 4 programy rozwojowe, trwające od 12 do 24 miesięcy:

 • S2O (Self to Others) – przygotowujący do zarządzania ludźmi
 • O2M (Others to Managers) – przyotowujący do zarządzania innymi managerami
 • M2F (Managers to Function Heads) – przygotowujący do zarządzania działem
 • Program Menedżerski Rise – dla młodych osób, które dołączają do firmy (lub byli wcześniej u nas na praktykach) – 2 lata szybkiego rozwoju, przygotowujące do pozycji Lidera.

Dodatkowo, każdy pracownik ustala wraz z przełożonym Indywidualny Plan Rozwoju, dopasowany do potrzeb na danym stanowisku i planowanej ścieżki kariery.

Awanse

Odbywają się w zależności od potrzeb biznesowych, w oparciu o  wyniki danej osoby, jak również opinie współpracowników, przełożonego, przedstawicieli HR oraz szefa działu.

Spośród pracowników, którzy w 2018 roku rozpoczęli nasze programy talentowe, aż 60 proc. awansowało przed ukończeniem programu. Z kolei 80 proc. pracowników jest przygotowanych do awansu w trakcie ich trwania.

Umożliwiamy też pracownikom przejścia poziome – zmianę obszaru czy działu. Dodatkowo, prowadzimy certyfikacje Przedstawicieli handlowych czy pracowników fabryk , w wyniku których pracownik zmienia pozycję na wyższą.

III. WORK LIFE BALANCE

Staramy się ułatwiać naszym pracownikom łączenie różnych ról życiowych. Oferujemy naszym pracownikom elastyczne godziny pracy, a także możliwość pracy zdalnej. Dzięki nowoczesnym systemom konferencyjnym, mamy możliwość odbywania spotkań wirtualnie z różnych lokalizacji, co znacząco ogranicza czas poświęcony na podróże służbowe.
Chcemy, aby nasza działalność stanowiła wartość dodaną dla środowiska i społeczeństwa, dlatego pracownicy Coca-Cola HBC bardzo chętnie angażują się w wolontariat pracowniczy.  Tylko w 2018 r. w nasze akcje zaangażowało się blisko 500 pracowników z systemu firm Coca-Cola, którzy przepracowali łącznie ponad 3 000 godzin. Doceniając ich zaangażowanie i chcąc ułatwić im działanie w tym zakresie oferujemy dodatkowy jeden dzień wolny od pracy, na rzecz działań społecznych.
Zachęcamy również naszych pracowników do aktywnego spędzania czasu, żeby to ułatwić organizujemy sekcje sportowe, m.in. biegową, koszykarską czy piłkarską. Dodatkowo, poprzez różne akcje zachęcamy naszych pracowników do korzystania z firmowych rowerów.

IV. ZDROWE MIEJSCE PRACY

Wybrane inicjatywy:

Tydzień Etyki i Zgodności to inicjatywa, której główne założenie stanowiło poszerzanie wśród pracowników Coca‑Cola wiedzy w zakresie zagadnień z obszaru etyki postępowania z ukierunkowaniem na prawa człowieka i etykę pracy. Za pośrednictwem intranetu przeprowadzone zostało szkolenie e-learningowe, a także powstała odrębna zakładka zawierająca filmy, grafiki, toolboxy, quizy i konkursy.

Kampanii Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa przyświecała idea zwiększania świadomości pracowników w obszarze  bezpieczeństwa. Uczestnicy wydarzenia poszerzali swoją wiedzę dzięki licznym szkoleniom i warsztatom, na przykład z zakresu bezpiecznego prowadzenia pojazdów. W ramach kampanii odbył się szereg spotkań z zewnętrznymi specjalistami np. lekarzami czy policjantami.

Edukacja ekologiczna – Coca‑Cola HBC Polska, wspólnie z Coca‑Cola Poland Services, zorganizowały  akcje edukacyjne oraz konkursy dla swoich pracowników i głównych dostawców, mając na celu zmotywowanie ich do podejmowania ekopostanowień. Akcja odbywała się równocześnie ze Światowym Dniem Środowiska, podczas którego zainaugurowano kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety. Symbolem akcji były zielone wstążki, które można było sobie przypiąć do ubrania albo skorzystać z ich alternatywy  w postaci wirtualnych oznaczeń na portalach społecznościowych.

Podczas Światowego Dnia Wody firma zaprosiła swoich pracowników do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, odbywającym się pod hasłem „Odpowiedź jest w naturze”. Z kolei zakłady produkcyjne Coca‑Cola HBC z Tylicza i Krakowa przygotowały lekcję dla blisko 100 uczniów z lokalnych szkół. Pracownicy i lokalna społeczność mogli wziąć udział w piknikach, włączając się w akcje sprzątania terenów nadbrzeżnych nad Wisłą. Wspólnie z największą w Polsce organizacją odzysku Rekopol, zorganizowano również ciekawą akcję informacyjną dotyczącą zasad segregacji odpadów komunalnych.

Zrównoważony transport – cykliczna akcja Dzień bez Samochodu organizowana przez Coca‑Cola HBC Polska podczas  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ma na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Podczas wydarzenia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania w tym dniu samochodów osobowych na rzecz korzystania z transportu publicznego, rowerów albo carpoolingu.

Dodatkowo, w Coca-Cola HBC promujemy zdrowy tryb życia poprzez: regularnie prowadzone akcje krwiodawstwa – zarówno od strony edukacyjnej i czynnego uczestnictwa. Co więcej, raz w tygodniu dostarczamy pracownikom świeże owoce. Wierzymy, że poza naszymi inicjatywami, liczą się także wszystkie  codzienne czynności – dlatego przykładowo prowadzimy w naszych lokalizacjach segregację śmieci, zbiórkę nakrętek oraz elektrośmieci.

V. BENEFITY

Coca-Cola HBC oferuje pracownikom szereg benefitów pozapłacowych, między innymi:

 • opiekę medyczną i ubezpieczenia dla pracowników
 • dostęp do platformy oferującej szeroką gamę produktów i usług w atrakcyjnych cenach
 • zniżki pracownicze na zakup produktów z oferty Coca-Cola HBC, jak i kwartalny deputat produktów
 • dedykowane wydarzenia dla pracowników i ich rodzin, takie jak Coca-Cola Day
 • Ponadto, firma zapewnia nagrody za najlepsze wyniki sprzedażowe

FIRMOWE INICJATYWY

Wolontariat pracowniczy

Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczna są kluczowym elementem strategii Coca-Cola HBC Polska. Oprócz licznych projektów, firma prowadzi także działania w ramach wolontariatu pracowniczego, oferując 1 dodatkowy dzień wolny na działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Wśród akcji cieszących się największą popularnością warto wymienić:

Akcję #biegamizbieram będącej cyklicznym eko-przedsięwzięciem łączącym radość z biegania ze sprzątaniem okolicznych terenów zielonych. Jak dotąd, zorganizowaliśmy szereg spotkań w dwóch stołecznych parkach: Młociny i brzeg Wisły na Białołęce oraz w Tyliczu i Radzyminie, w których firma ma swoje zakłady produkcyjne. Inicjatywę poparli przedstawiciele lokalnych samorządów, zaś mieszkańcy z zapałem włączyli się do wspólnego sprzątania.

Akcję Sprzątanie świata, która jest organizowana wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia”. Dołączyło do niej wielu Ambasadorów, będących jednocześnie pracownikami firm Coca‑Cola HBC Polska i Coca‑Cola Poland Sevices. Wydarzeniu patronowała Ambasada Australii, a dzięki jej zaangażowaniu do projektu włączyło się również 70 przedstawicieli innych placówek dyplomatycznych z Warszawy. Akcja miała miejsce na warszawskim prawym brzegu Wisły, gdzie zbierano zalegające tam śmieci na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Średnicowego.

Program grantów na wolontariat pracowniczy, który umożliwia zgłaszanie przez pracowników propozycji autorskich rozwiązań ocenianych później przez specjalną komisję, w skład której wchodzą niezależni, zewnętrzni eksperci. Pracownicy mogą angażować własne rodziny, przyjaciół i przedstawicieli lokalnych społeczności i wspólnie realizować projekty, które finansuje Coca-Cola HBC.

Wolontariat w ramach YEP Academy – pracownicy systemu firm CC jako wolontariusze, stają się mentorami dla młodych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, dzieląc się swoim doświadczeniem i kompetencjami. W wolontariacie udział biorą pracownicy  na wszystkich szczeblach kariery i w różnych zawodach, począwszy od inżynierów linii produkcyjnych, przez ekspertów – od marketingu po menadżerów wysokiego szczebla. Dzięki temu młodzi zyskują inspirację do dalszego planowania swojej ścieżki kariery.

Nasi wolontariusze współprowadzili również Piknik Ekologiczny na warszawskiej Białołęce z okazji Światowego Dnia Wody. Zadaniem wolontariuszy było zachęcanie mieszkańców do wspólnego sprzątania linii brzegowej. Dla najmłodszych przewidziane były liczne niespodzianki. Zaangażowanie wolontariuszy Coca‑Cola oraz mieszkańców warszawskiej Białołęki pozwoliło zebrać 1,5 tony odpadów.

Edukacja dzieci i młodzieży

Coca‑Cola HBC Polska przyjęła na siebie rolę współorganizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dedykowanej uczniom gimnazjów i szkół średnich. Uczestnicy w ramach zadania konkursowego mieli rozwiązać test poświęcony tematyce zdrowotnej, dietetyce oraz metodom udzielania pierwszej pomocy. Finaliści spędzili ze sobą trzy dni, koncentrując się na zrealizowanych wśród lokalnych społeczności wydarzeniach i inicjatywach mających związek z tematyką olimpiady. Najlepszym wręczono nagrody rzeczowe, a zwycięzca stał się szczęśliwym posiadaczem indeksu UM w Łodzi.

Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji – nasze inicjatywy:

System firm Coca‑Cola w Polsce, Coca‑Cola Poland Services oraz Coca‑Cola HBC Polska, uruchomiły cały pakiet działań, dedykowanych młodym na rynku pracy: raport definiujący co wpływa na decyzje zawodowe młodych, stronę dyskusyjną #MłodziPrzyGłosie i wreszcie –nowoczesną platformę YEP Academy, której towarzyszy kampania społeczna o zawodach oraz autorski program mentoringowy. Te działania to wyraz zaangażowania firmy w kwestie aktywizacji zawodowej młodych osób, które poza kobietami stanowią największą rezerwę na rynku pracy. We współpracy z ekspertami z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Coca‑Cola pomaga młodym podjąć najlepsze wybory edukacyjne i zawodowe.

Youth Empowered Program (YEP) to wyjątkowy program realizowany przez Coca‑Cola
HBC Polska i Coca‑Cola Poland Services dedykowany osobom w wieku od 18 do 30 lat, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Założeniem programu jest asystowanie im w procesie adaptacji zawodowej, a służą temu jednodniowe warsztaty, platforma YEP Academy oraz możliwość skorzystania z programu mentoringowego. Więcej na: https://www.youthempowered.pl/mentoring/

Internetowa platforma edukacyjna – YEP Academy, dzięki której młodzi mogą poznać i wzmocnić swoje kompetencje oraz właściwie wybrać ścieżkę edukacyjną i zawodową, a przez to pewnie wejść na rynek pracy.  Na platformie znajdują się m.in. testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także baza zawodów z pełnymi opisami i ścieżkami kariery. Na platformie YEP Academy znajduje się również kalkulator wynagrodzeń, który pozwala obliczyć, ile powinna wynosić pensja w zależności od wybranego stylu życia. Młodzi znajdą również informator o nadchodzących wydarzeniach, bazę ofert pracy a także materiały edukacyjne z licznymi artykułami i poradnikami w tematyce rynku pracy.

Program mentoringowy Systemu Coca‑Cola, w którym dajemy młodym ludziom dostęp do naszych pracowników na wszystkich szczeblach kariery i w różnych zawodach, począwszy od inżynierów linii produkcyjnych przez ekspertów od marketingu, po menadżerów wysokiego szczebla, to dla młodych szansa na świadomy wybór drogi zawodowej i odpowiednie zaplanowanie swojej kariery.

Mentoring Coca‑Cola w liczbach – jesienią 2018 roku w programie mentoringowym uczestniczyło 32 mentorów z ramienia firmy Coca‑Cola i Coca‑Cola HBC Polska, którzy odbyli blisko 70 spotkań mentoringowych. Coraz więcej osób dostrzega wartość w tego typu praktykach, a zaangażowanie mentorów sprawia, że uczestnicy nie tylko pozbywają się obaw wiążących się z wkraczaniem na zupełnie nowe terytorium zawodowe, ale również dokonują dzięki temu wyborów przemyślanych, nieprzypadkowych, opartych na doświadczeniu swoich mistrzów, którzy jednocześnie stają się ich powiernikami i realnym wsparciem.

Kolejnym projektem, zainicjowanym przez Coca‑Cola HBC Polska jest Brand Opener skierowany do studentów chcących wziąć udział w konkursie zespołowym. W ramach zadania konkursowego należy przygotować analizę pozycji rynkowej wybranego produktu firmy oraz opracować propozycję kampanii marketingowej adresowanej do określonej grupy konsumentów. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia płatnych staży.  W ramach BO organizujemy również cykl merytorycznych wykładów na uczelniach w całej Polsce, które prowadzą nasi menedżerowie oraz członkowie zarządu.

Program menedżerski – RISE Management Trainee to projekt dedykowany studentom uczelni wyższych oraz absolwentom, którzy są selekcjonowani  w ramach tzw. Acceleration Center. Dwuletni program obejmuje intensywny rozwój kompetencji menedżerskich, któremu towarzyszy możliwość samodzielnego pilotowania wybranych projektów biznesowych, uwzględniających zadania charakterystyczne dla konkretnych stanowisk pracy.

Jesteśmy również partnerem projektu TOP YOUNG 100, który jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw w Polsce. Projekt ten jest tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie, a jego celem jest budowa wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy, poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską organizujemy w fabrykach „job shadowing”, aby studenci zainteresowani produkcją, mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Opakowanie do recyklingu! 

Jako system firm Coca‑Cola podejmujemy ambitne cele na rzecz Świata Bez Odpadów i ogłaszamy je w formie zobowiązań. Jednym z nich jest jest pomoc w zbiórce i recyklingu ekwiwalentu takiej liczby butelek, jakie trafiają do konsumenta. Jednak, aby zrealizować ten cel, podejmujemy liczne współprace z lokalnymi społecznościami oraz organizacjami pozarządowymi. Kluczowe jest także zaangażowanie konsumentów, którzy pierwsi decydują, co stanie się z opakowaniem, po jego pierwotnym użyciu. Jeżeli zmiana na lepsze ma mieć wymiar globalny, to musi zacząć się od każdego z nas – choćby poprzez wyrzucenie plastikowego opakowania do właściwego, żółtego pojemnika. Jako Coca‑Cola jesteśmy zaangażowani w promowanie akcji pro-ekologicznych. Współpracujemy z organizacjami, które skutecznie działają na rzecz środowiska naturalnego. Nie zapominamy także o działaniu wewnątrz firmy. Wiemy, jak ważne są oddolne działania, które zwiększają społeczną świadomość i motywują  do aktywnego dbania o otoczenie. W 2018 roku uruchomiliśmy dobrowolny program branżowy „Działaj z imPETem”, do którego dołączyły 3 inne firmy napojowe. Projekt ma na celu dodatkową, ponad obowiązkową, zbiórkę i recykling opakowań PET.

Dzięki dodatkowej inwestycji tylko w 2018 r. zwiększyliśmy zbiórkę opakowań PET o blisko 15%, do poziomu 50%. To oznacza, że co druga butelka PET w Polsce została zebrana i poddana recyklingowi. Programowi towarzyszyła szeroko zakrojona edukacja konsumentów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Objęła ona 1000 gmin czyli 40% terytorium Polski. W tym roku będziemy kontynuować ten program.

Z kolei, w ramach ogłoszonej w maju globalnej kampanii #WciążZmianiamy, Coca-Cola Polska ufundowała 10 recyklomatów, które jeszcze w tym roku staną w przestrzeni publicznej w Warszawie.

ODWIEDŹ STRONĘ KARIERY W COCA-COLA HBC Polska

https://pl.coca-colahellenic.com/pl/kariera/

newsletter employer branding Otrzymuj employer brandingowe aktualności. Zapisz się:↓↓↓

Zapisując się na newsletter, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera MarkaPracodawcy.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Brand Position wydawcę portalu MarkaPracodawcy.pl - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia i usunięcia.

Redakcja MP

Redakcja MP

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do III edycji Friendly Workplace 2020.

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

Dołącz do programu. Poznaj szczegóły.

Aby otrzymać prospekt ze szczegółami prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@markapracodawcy.pl

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Planujesz zwolnienia grupowe?  Bądź odpowiedzialnym pracodawcą i zapewniaj pracownikom profesjonalny outplacement. Profesjonalnie z gwarancją zwolnienia grupowe oraz outpalcement. Zobacz co w tych trudnych chwilach proponuje BIGRAM