Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 
 
 

BK_logo_kolor_biale_tloBiuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie działa na styku środowiska akademickiego i biznesu. Pomaga wejść swym studentom na rynek pracy oraz ułatwia kontakty pracodawcom ze studentami i absolwentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jak pomagamy?

Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,
 • zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,
 • powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
 • przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,
 • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,

 

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:

 • gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
 • pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
 • przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
 • organizowanie prezentacji firm na Uczelni oraz corocznych targów pracy „KARIERA”

Biuro Karier prowadzi mgr inż. Hanna Zielińska – specjalista

BIURO KARIER
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
Al. Piastów 48; pok. 410
70-311 SZCZECIN
TEL.FAX  091/ 449 40 80
tel. kom. 693 066 401
e-mail: biurokarier.zut.edu.pl
www.biurokarier.zut.edu.pl