Friendly Workplace 2020
Friendly Workplace Friendly Workplace

BEL POLSKA z nagrodą „Friendly Workplace 2019”

Friendly Workplace Bel Polska 6
Friendly Workplace Bel Polska

GRUPA BEL to organizacja ze 150-letnią tradycją założona przez Leona Bela we Francji w 1865 roku. BEL to światowy LIDER w segmencie markowych porcji sera i TRZECI PRODUCENT na świecie w rankingu markowych serów.

Spółka BEL Polska powstała w wyniku ekspansji Grupy BEL w Europie Środkowo-Wschodniej. W grudniu 1998 r. Grupa BEL zakupiła od firmy Kraft Food International zakład produkujący ser topiony w Chorzelach. Pod nowym nadzorem właścicielskim fabryka została rozbudowana i wyposażona w nowoczesną halę produkcyjną obsługiwaną przez linie zapewniające produkcję sera najwyższej jakości.

Obecnie BEL Polska zajmuje się produkują sera topionego i twarogowego przeznaczonego dla konsumenta polskiego i zagranicznego. Firma utrzymuje ścisłe związki z lokalnymi dostawcami surowców, a świeże mleko używane do produkcji serów z Chorzel pochodzi wyłącznie od polskich hodowców krów. Jednym z najbardziej znanych na polskim rynku produktów Grupy BEL jest uwielbiany przez dzieci serek KIRI.

BEL Polska należy do grona nowoczesnych i odpowiedzialnych pracodawców. W 2013 r. firma otrzymała certyfikat „Profesjonalne ZZL”, w ramach XIV edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ponadto, w roku 2019 Grupa BEL otrzymała złote trofeum w kategorii „Relacje w miejscu pracy” w ramach VI edycji konkursu „Human Capital Leaders” (Francja).

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

BEL POLSKA – MIEJSCE DOBRYCH RELACJI

„Odwaga, Troska i Zaangażowanie – to kluczowe wartości GRUPY BEL. Firma należy do grona odpowiedzialnego biznesu i w taki też sposób podchodzi do kwestii związanych z pracownikami. W  takim przekonaniu utwierdziła nas wizyta w siedzibie BEL Polska w Chorzelach k/Przasnysza, gdzie mieści się  biuro i zakład produkcyjny, w których łącznie pracuje 450 osób. Jakie wrażenia? BEL to stabilny pracodawca, z przyjaznym, rodzinnym klimatem i bezpiecznym, nowoczesnym środowiskiem pracy („Zero wypadków” i bezpieczeństwo pracowników to priorytet firmy). Duży plus – otwarty i przyjazny management, stawiający na partnerskie i transparentne relacje z zespołem, uwzględniający potrzeby swoich pracowników, gotowy do zmian i innowacji. Firma jest świadoma trendów panujących na zmieniającym się nieustannie rynku pracy, dlatego też dba o zapewnienie należytego komfortu w pracy (atmosfera, relacje międzyludzkie, warunki pracy) i robi wiele aby jej pracownicy osiągali jak największą satysfakcję zpracy (programy rozwojowe, benefity). BEL Polska to z całą pewnością Friendly Workplace”.  

Wybrane fragmenty z ankiety Pracodawcy:

I. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

W Bel Polska panuje kultura otwartości i transparentności. Należymy do francuskiej Grupy Bel, firmy rodzinnej istniejącej na rynku od ponad 150 lat, która jest światowym liderem w produkcji serów w porcjach i zdrowych przekąsek. W Polsce obecni jesteśmy od 1998 roku (min. sery Krówka Śmieszka, Kiri).

NASZA MISJA

Jesteśmy dumni, że z polskiego mleka potrafimy z uśmiechem zrobić najlepszy ser, który zadowala konsumentów na całym świecie.

 NASZE WARTOŚCI

ODWAGA, TROSKA, ZAANGAŻOWANIE (DARE, CARE, COMMIT)

 RADA PRACOWNIKÓW

W firmie funkcjonuje Rada Pracowników, która wybiera swoich członków poprzez głosowanie pracowników Bel. Mamy też 2 przedstawicieli (i 2 zastępców) którzy reprezentują naszych pracowników w Europejskiej Radzie Zakładowej utworzonej w Grupie Bel. Spotkania z Radą odbywają się minimum raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby.

Szybką komunikację z pracownikami zapewnia nasz firmowy Workplace (Facebook dla firm), Skype, a dla pracowników produkcyjnych ekrany TV zamontowane w stołówce i w halach produkcyjnych oraz tablice informacyjne. Wszystkie komunikaty, które wysyłane są do pracowników posiadających adresy mailowe są też udostępniane na TV, tak aby również pracownicy produkcji mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.

Aby utrzymać interakcję z pracownikami organizowane są liczne spotkania:

 • dzienne – przy zmianie zmian – dla pracowników produkcji
 • miesięczne – dla pracowników działów produkcyjnych
 • półroczne – podsumowujące wyniki firmy za pół roku
 • roczne – podsumowujące wyniki firmy za cały rok i mówiące o planach/wyzwaniach na kolejny rok.

W firmie obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych. Mamy politykę przeciwdziałania korupcji, mobbingowi i dyskryminacji. Funkcjonuje telefon zaufania, pod który nasi pracownicy mogą dzwonić i zgłaszać trudne przypadki.

Ankiety satysfakcji
Zależy nam na dobrej atmosferze pracy, dlatego systematycznie pytamy pracowników o to jak im się pracuje w firmie. Zarówno Grupa Bel jak i Bel Polska przeprowadzają regularne ankiety satysfakcji.

II. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Firma Bel stawia na rozwój pracowników, przygotowując dla nich programy rozwojowe oparte o szkolenia wewnętrze i zewnętrzne. Hołdujemy modelowi 70/20/10 w którym to 70% stanowią szkolenie na stanowisku w czasie pracy, 20% coaching menadżerski, 10% szkolenia klasowe.

Na rok 2020 przewidzieliśmy w planie szkoleniowych 9000 godzin szkoleniowych.

Każdy z pracowników produkcyjnych ma swój własny tzw. Skill Matrix (matryce kompetencji) – w którym znajdują się udokumentowane zapisy z weryfikacji kompetencji i szkoleń na stanowisku. Matryce kompetencji dla każdego stanowiska zostały wypracowane przez liderów we współpracy z menedżerami i ekspertami w danej dziedzinie.

Pracownicy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych mają możliwość przygotowania tzw. IDP (indywidualnego planu rozwoju) w systemie informatycznym SMILE, powiązanym z systemem ocen rocznych. Każdy pracownik, także ten na produkcji podlega ocenie rocznej. Pracownicy posiadający adresy mailowe mają dostęp do szerokiej bazy szkoleń e-learningowych.

Wierzymy w kreatywność naszych pracowników, dlatego w ramach programu Bel Ideas zbieramy ich  pomysły ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, ekonomii czy też innowacji. Osoby zgłaszające pomysły zdobywają punkty, które są oceniane w 4 kategoriach: Bezpieczeństwo/Jakość/Oszczędności/Zaangażowanie. Co 4 miesiące następuje ocena projektów i podsumowanie punktacji. Pomysłodawcy najwyżej ocenionych projektów otrzymują nagrody finansowe.

Pracownik miesiąca

Wyróżniające się zachowania i postawy honorujemy tytułem „Pracownika miesiąca”, który wiąże się z otrzymaniem dyplomu, gratulacjami od dyrekcji (zdjęcie z wręczania dyplomu), komunikatem umieszczonym na TV oraz nagrodą finansową.

III. WORK LIFE BALANCE

Dbamy o równowagę między czasem spędzanym w pracy, a czasem wolnym naszych pracowników. Pracownicy pozaprodukcyjni mają elastyczne godziny pracy, tzn. mogą rozpocząć prace między 7, a 10.00. Przysługuje im tez praca w trybie tzw. Home Office 1 raz w miesiącu. W razie wyjątkowych sytuacji, po uzgodnieniu z przełożonym dopuszczalna jest większa ilość takich dni. Np. pracownica, która otrzymała od lekarza zakaz dojazdów ze względu na ciąże pracowała w tym trybie przez ponad miesiąc.

 • Pracownicy produkcyjni w razie konieczności pracy w nadgodzinach otrzymują z tego tytułu w pierwszej kolejności wolne. Firma zatrzymuje całą produkcję na święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy tak, aby wszyscy nasi pracownicy mogli ten czas spędzić ze swoimi rodzinami.
 • Z kolei za pracę w soboty i święta otrzymują extra dodatki do wynagrodzenia, zagwarantowane odpowiednimi zapisami w regulaminie wynagradzania.
 • Cenimy długoletnich pracowników przyznając im nagrody jubileuszowe. Osoby odchodzące na emerytury zawsze żegnamy kwiatami i tortem.

IV. ZDROWE MIEJSCE PRACY

Wszyscy nasi pracownicy są objęci firmowym ubezpieczeniem medycznym oraz grupowym ubezpieczeniem na życie. Co roku pracownicy mają możliwość skorzystać ze szczepień ochronnych przeciw grypie.

Priorytetem firmy jest bezpieczeństwo pracowników. Dbamy o ich zdrowie zapewniając im wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej. W tym roku wprowadziliśmy dodatkowy obowiązek noszenia kasków i okularów ochronnych na obszarach produkcyjnych. Pracownikom, którzy mają wady wzroku zapewniliśmy okulary dioptryczne.

Promujemy kulturę bezpieczeństwa, nasz cel to zero wypadków. Co roku zbliżamy się do osiągnięcia tego celu. W tym roku już po raz czwarty został zorganizowany „Tydzień bezpieczeństwa = Safety week”, w ciągu którego przygotowujemy dla naszych pracowników różne atrakcje, konkursy, zabawy ukierunkowane na propagowanie bezpieczeństwa i szerzenie postaw odpowiedzialności i przezorności w miejscu pracy.

W firmie funkcjonuje system wizyt bezpieczeństwa, każdy pracownik ma prawo złożyć  drugiemu pracownikowi tzw. wizytę bezpieczeństwa– niezależnie od  stanowiska. Cel dla firmy na 2020 to 800 wizyt. Do tej pory raport z takiej wizyty był wykonywany na druku papierowym, od nowego roku będzie funkcjonował w wersji elektronicznej, w specjalnej aplikacji.

Dbamy też o ekologię. Segregujemy śmieci, zrezygnowaliśmy z zakupu wody pitnej w butelkach, korzystamy z wody filtrowanej z kranów. Zapewniamy pracownikom dofinansowanie do posiłków w zakładowej stołówce.

ZOBOWIĄZANIA GRUPY BEL, MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI NASZEJ PLANETY

Nasze nowe motto to: FOR ALL FOR GOOD

V. BENEFITY W BEL POLSKA

Nasi pracownicy korzystają z szerokiej oferty benefitów pozapłacowych:

 • Ubezpieczenie medyczne
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do posiłków w zakładowej stołówce
 • ZFŚS: Basen, Bony świąteczne, Bal integracyjny, Dzień dziecka

CSR – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEL POLSKA

Współpracujemy z Bankiem Żywności w Ciechanowie. Systematycznie przekazujemy im nasze produkty. W 2019 roku przy okazji Światowego Dnia Żywności i naszego rebrandingu Grupy zaprosiliśmy przedstawicieli Banku aby przeprowadzili dla naszych pracowników „lekcję niemarnowania żywności”. Dzięki temu zwiększyliśmy naszą świadomość w tym temacie.

FUNDACJA BEL

W Grupie BEL istnieje Fundacja BEL, która wspiera lokalne inicjatywy skierowane na poprawę warunków życia dzieci. Co roku pracownicy na całym świecie mogą zgłaszać swoje projekty charytatywne do konkursu o grant w wysokości 5000 Euro. W 2018r. nasi pracownicy otrzymali grant przeznaczony na akcję promującą zdrowe odżywianie wśród dzieci szkolnych (wraz z chorzelską Fundacją Iskierka). W ramach projektu pt. „Zdrowe pokolenie – młodość, ruch, żywienie” realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 wzięło udział 531 młodych uczestników, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach. Zrealizowano szereg działań edukacyjnych pokazujących dzieciom zalety zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania się i aktywności fizycznej. Odbyły się kulinarne zajęcia warsztatowe, konkursy kulinarne z degustacją, zajęcia sportowo rekreacyjne, spotkania edukacyjne oraz tematyczne wycieczki turystyczne.

 W 2019 kolejny projekt naszych pracowników otrzymał grant w wysokości 5.000 Euro, tym razem akcja pomocowa dotyczy wsparcia Domu Dziecka w Lęborku (przy współpracy ze stowarzyszeniem Sportlove Giżycko).

INICJATYWY EDUKACYJNE FIRMY

Współpracujemy blisko z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu (staże). Bierzemy aktywny udział w lokalnych targach pracy:

 • W 2018 mieliśmy stoisko na Targach Pracy i Edukacji w Przasnyszu.
 • W 2019 wzięliśmy udział w Akademickich Targach Pracy w Ciechanowie.

Bel Polska był inicjatorem powstania Lokalnego Klubu HR zrzeszającego reprezentantów działów HR z firm z rejonu Mazowsza Północnego. Wraz z firmą Mana HR, w siedzibie Bel Polska w Chorzelach zorganizowaliśmy w czerwcu 2019r pierwsze spotkanie Klubu. Gościliśmy przedstawicieli największych pracodawców z regionu. Mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami, wyzwaniami i problemami z jakimi obecnie borykają się działy HR. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na wiosnę 2020r.

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Chętnie pokazujemy naszą firmę studentom mleczarstwa UWM. Regularnie przyjeżdżają do nas na wycieczki. Ostatnia miała miejsce w maju 2019r. Studenci spędzili u nas 4h, mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat firmy oraz działalności CSR Grupy Bel. Otrzymali też obowiązkowy instruktaż BHP. Najciekawszym punktem ich wizyty była wycieczka po fabryce i laboratorium. Studenci wzięli też udział w testach sensorycznych i degustacji naszych produktów.

Zapraszamy na stronę https://www.groupe-bel.com/en/

newsletter employer branding Otrzymuj employer brandingowe aktualności. Zapisz się:↓↓↓

Zapisując się na newsletter, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera MarkaPracodawcy.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Brand Position wydawcę portalu MarkaPracodawcy.pl - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia i usunięcia.

Redakcja MP

Redakcja MP

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do III edycji Friendly Workplace 2020.

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

Dołącz do programu. Poznaj szczegóły.

Aby otrzymać prospekt ze szczegółami prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@markapracodawcy.pl

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Planujesz zwolnienia grupowe?  Bądź odpowiedzialnym pracodawcą i zapewniaj pracownikom profesjonalny outplacement. Profesjonalnie z gwarancją zwolnienia grupowe oraz outpalcement. Zobacz co w tych trudnych chwilach proponuje BIGRAM