Bank pełen Talentów – Wsparcie w rozwoju zawodowym najbardziej zaangażowanych pracowników!

 
 
 

Szczególnie budująca była obserwacja przemian uczestników w całym okresie trwania Programu. Niektórzy z nich od początku byli przekonani o swojej wartości, inni – dużo się o sobie dowiedzieli i uwierzyli w swój potencjał.

Wsparcie w rozwoju zawodowym najbardziej zaangażowanych pracowników i zachęcenie ich do budowania kariery w PKO Banku Polskim – to były najważniejsze cele trwającego ponad półtora roku  Programu Talenty . Jego realizacja pozwoliła wzmocnić kulturę organizacyjną nastawioną na współpracę, kreatywność, otwartość na zmiany i wymianę wiedzy.

Został on przygotowany w odpowiedzi na założenia strategii Banku na lata 2013-2015 „Codziennie najlepszy”.  Potrzebę uruchomienia programu ukierunkowanego na rozwój i wykorzystanie talentów pracowników wskazywały także cyklicznie badania zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

Kto lepszy, ten pierwszy

Do udziału w Programie mógł zgłosić się każdy pracownik PKO Banku Polskiego spełniający określone kryteria dotyczące m.in. wyników oceny okresowej, realizacji celów, stażu pracy i zajmowanego stanowiska. Pierwszym etapem było wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O przejściu do kolejnego decydowały wyniki analizy osiągnięć kandydata istotnych z punktu widzenia udziału w Programie. Następnie kandydaci wypełniali kwestionariusz preferencji zawodowych. Na tej podstawie wybierana była dla nich ścieżka rozwoju: Sukcesorzy mieli się przygotowywać się do roli menedżera sieci sprzedaży, a Innowatorzy – do roli lidera zmian i innowacji. Ostatecznie – po sesji Assessment Center – z grupy 681 kandydatów, do udziału w Programie zaproszonych zostało 145 osób.

Intensywnie od startu do mety

Program wystartował w marcu 2015 roku. Szczęśliwców czekały miesiące intensywnej pracy. Każdy z Sukcesorów czy Innowatorów brał udział m.in. w projektach sponsorowanych przez wybranych menedżerów Banku, działaniach ukierunkowanych na rozwój umiejętności zarządzania zespołami sprzedażowymi lub wdrażania innowacyjnych rozwiązań, korzystał teź z inspirujących spotkań z praktykami biznesu, realizował własne zadania rozwojowe.

Na potrzeby Programu powstała wewnętrzna platforma komunikacyjna zapewniająca wszystkim Talentom bieżący dostęp do materiałów projektowych, informacji ze spotkań i warsztatów, indywidualnych planów działań oraz polecanej listy lektur. Utworzona została również dedykowana skrzynka mailowa.

Program Talenty rozpoczęły warsztaty, które nie tylko przybliżyły uczestnikom jego ideę, ale także umożliwiły wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów. Wydarzenie było okazją do rozmów z menedżerami reprezentującymi różne obszary biznesowe Banku, a także sponsorami projektów. Każdy miał za zadanie przygotować indywidualny plan działań rozwojowych (tzw. PlanT). Podsumowanie ich realizacji podzielenie się doświadczeniami oraz dalsza praca nad rozwojem umiejętności były tematem kolejnego spotkania w czerwcu (po około trzech miesiącach). Bankowe Talenty otrzymały wsparcie w postaci m.in.  panelu dyskusyjnego „W drodze do mistrzostwa” oraz warsztatów „Siła współpracy – zasady mistrzów aikido”.  Innowatorzy uczestniczyli dodatkowo w warsztatach „Jak rozwijać kreatywność”, a Sukcesorzy w szkoleniu „Egzekwowanie zobowiązań w zespole sprzedażowym”. Mottem kolejnego, jesiennego spotkania uczestników była sentencja Petera Druckera – Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana.

Przełamywanie barier

Innowatorzy i Sukcesorzy spotkali się pod koniec listopada 2016 roku, aby podsumować efekty półtorarocznej pracy. Zdaniem Czesława Szczepanika z Oddziału 1 w Szprotawie dzięki udziałowi w programie mógł poznać w praktyce pracę nad projektami, zasady tworzenia procedur i ludzi, którzy administrują produktami. Uważa, że ta wiedza pomogła podnieść jakość pracy jego zespołu i ułatwiła obsługę klienta. Największą jednak frajdą była współpraca z osobami, dla których innowacyjność, pomysłowość i szukanie rozwiązań zawsze bierze górę nad podejściem: „nie da się”. Wspólnie przełamywaliśmy bariery – ocenia Czesław Szczepanik.

Dla Katarzyny Kraszewskiej z Centrum Analiz i Oceny Ryzyka Kredytowego, cenne było to, że zbierając informacje na potrzeby realizowanego projektu jeszcze lepiej poznała strukturę organizacji, w której pracuje i ludzi z różnych części Polski. Piotr Jarczyński z Centrum Operacji dodaje, że warsztaty bardzo mu pomogły w nieszablonowym myśleniu. Dla Tomasza Karonia z Oddziału 2 w Poznaniu, udział w projekcie to, poza walorami merytorycznymi, ogromny zastrzyk pozytywnej energii.

Cele osiągnięte

– W takiej formule projekt rozwoju talentów realizowany był po raz pierwszy w historii Banku. Skoncentrowaliśmy się na kompetencjach niezbędnych do rozwoju Banku określonych w naszej strategii, czyli zarządzaniu w sieci sprzedaży oraz innowacyjności. Dla nas – organizatorów – szczególnie budująca była obserwacja przemian uczestników w całym okresie trwania Programu. Niektórzy z nich od początku byli przekonani o swojej wartości, inni – dużo się o sobie dowiedzieli i uwierzyli w swój potencjał.  Teraz, największym wyzwaniem jest podtrzymanie ich zaangażowania i efektywne wykorzystanie w organizacji   ocenia Jolanta Jakóbczyk, dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Program już przyniósł wiele korzyści uczestnikom, m.in. 65 proc. osób z grupy Sukcesorów po zmianie stanowiska objęło funkcję kierowniczą. Wioleta Ryś zgłosiła się do Programu z zamiarem rozwijania kompetencji menedżerskich. Obecnie, już jako kierownik sekcji obsługi klienta w Oddziale 1 w Łomży, wprowadza w życie rozwiązania proponowane na szkoleniach.

Udział w Programie to dodatkowy atut tych, którzy startują w rekrutacjach wewnętrznych. Poza tym uczestnicy zyskują pierwszeństwo w kierowaniu złożonymi projektami.

W ramach poszczególnych projektów realizowanych przez Innowatorów, wypracowano wiele rozwiązań korzystnych dla Banku:

  • zamiana kilkunastu tysięcy wyciągów papierowych klientów Banku na wersje elektroniczne,
  • stworzenie wewnętrznego, spójnego systemu bazy wiedzy o podatkach i objęcie szkoleniami podatkowymi kilkanaście tysięcy pracowników,
  • zwiększenie sprzedaży poprzez aktualizację danych osobowych klientów,
  • ograniczenie liczby reklamacji klientów Banku,
  • wzrost aktywności i uproduktowienia kilkudziesięciu tysięcy nieaktywnych klientów Banku,
  • przygotowanie narzędzia odpowiedzialnego za analizę „Głosu klienta”, co usprawnia pozyskiwanie i wykorzystanie rekomendacji pochodzących od klientów.

Zarówno sam Program Talenty, jak i projekty biznesowe realizowane przez uczestników były promowane. Z każdego eventu powstał obszerny fotoraport dla uczestników, artykuły wewnętrzne oraz prezentacje projektów skierowane do wszystkich pracowników Banku.

PKO BP